#7248: Åmåls Biografteater

ÄMÅLs BloGRAFTEATER.
Förstklassiga förevisningar al leivande bilder

Hvarje vecka nytt program.

 

 

1 PROGRAM

för Lördagen den 15 Oktober kl. 7 och half 9 e. m.

i. Furst ltos likfärd.

Utomordentligt intressanta bilder från den på Korea mördade ja-
panske fursten ltos med öfverväldigande asiatisk ståt högtidlighållna be-
grafning i Tokio. i -

 

 

 

 

 

2. gg I  a n I En af säsongens Vackraste bilder.

I ett fursteslott råder stor glädje vid en sons födelse. Furstinnan låter ställa ut den
lilles vagga i trädgården och sjunger vaggvisor för honom, hvarvid hon ackompanjerar sig på
mandolin. Moderslycka strålar från hennes ansikte och fursten omfamnar sin gemål. Föräl-
drarna draga sig tillbaka och öfverlämnar barnet åt en bonne. Denna, som är pliktförgäten,
lämnar barnet och går för att promenera med sin käraste. Emellertid tränga röfvarna in islot-
tet och bortröfva barnet. Stor sorg råder vid upptäckten att barnet är borta, furstinnan ärv
nästan vansinnig af smärta. Emellertid har Ibarnet kommit ut i världen. 15 år senare ligger
i en skog en döende zigenare och bredvid honom sitter en yngling. Denne kastar sig klagande
öfver den döende, hvilken reser sig upp och berättar för ynglingen, att han hade bortröfvadt ho-
nom från ett fursteslott för 15 år sedan, och att han icke var hans son, utan hade förnämare
ursprung. Röfvaren dör, den stackars ynglingen står nu ensam i världen endast med sin man-
dolin i handen, med hvilken han försöker förtjäna sitt bröd. Han drager genom landet i hopp
om att firma sina verkliga föräldrar. Han kommer också till slottet och vill spela mandolin
där, man visar honom tillbaka. Det lyckas honom dock att komma in i slottsträdgården,
och han spelar där vaggvisan. Furstinnan, som med sin gemål promenerar i parken, hör plöts-
ligt vaggvisan, en rysning kommer öfver henne, hennes tankar ila 15 år tillbaka. Det svåra
såret bryter åter upp och snyftande utropar hon: ((Mitt stackars barn, lefver du ännub Emel-
lertid har gossen kommit nära den plats, där furstinnan och hennes gemål stå. Den lille
spelmannen låter sin visa skalla och modern känner igen sitt barn. Ja, det är hennes ögon
hennes mun, och hon omfamnar den förvånade gossen, som nu kommer till öfvertygelse om
att han återfunnit sin moder.

7

 

 

 

 

 

13. Skottlands största tidning.

Denna utomordentliga intressanta bildserie visar oss, huru man i
20zde århundradet framställer en tidning. Det är Skottlands största trycke-
riföretag, som visas, och man ser hela förloppet af framställningen, som na-
turligtvis omfattar den moderna teknikens bästa metoder. Särskildt är rota-
tionspressen föremål för beundran, ksom utspyr blad i tusental på några
minuter. - 1 1

4.. En stor halls ueöermööor.

Skämt.

5. M Unk Org en. Roligt skämt-

x

i " i . Reserverad plats 50 öre 1:a plats 35 öre 2:a plats 25 öre
 Barn å resp. platser 35: 25 och 15 öre.,

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1916

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain