#7247: Åmåls Biografteater

ÅMÄLs BIOGRAFTEATER.

Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder

Hvarje vecka nytt program.

PROGRAM

för Söndagen den 16 Oktober kl. 7 och half 9 e. m.

à xx, I,,,I,,,q,.,,.,.l, 1.1., I I, 1,44
f9:7:å:QttQQQQwQQzQQåQQQåQåQa-å:Qx s

 

M- Biid för dagen! m
Litittebranön I ussel.

En af världens största eldsvådor.

 

 

Vi äro genom våra Vrenastående förbindelser i tillfälle att redan i dag meddela omfattande
bilder från den enorma brand, som för nägra dagar sedan ödelade större delen af 4världsutställningen
i Briissel och som af dagspressen betecknats som ((nästan enastående i världens annalera. Utförliga

i skildringar af den kolossala olyckan, har redan stått att läsa i alla tidningar, hvadan det här torde vara
nog att erinra, att den materiella skada elden vid detta tillfälle orsakade, uppskattas till omkring tusen
millioner francs eller öfver 700 mill. kronor. I

I öfrigt tala bilderna för sig själfva. Öfverallt resa sig väldiga järnskelett ur förödelsen. Öf-
verallt ser man brandsoldater i kamp med det härjande elementet. Expositionspaviljonger och nöjes-
etablissement, torn och portaler, broar och promenader, intet har motstått elden, utom här och där sig
resande byggnadsdelar af sten samt de gröfre järnkonstruktionerna, hvilka dock buktat sig och antagit
allehanda besynnerliga former. i

Ingen bör försumma att se denna i all sin sorglighet storslagna bild af förödelsen.

 

Å.x:q,. .I- .l-l.,-,-Io,-,.,.,.,.I.l.l.,. .ll-1.1.,- .ll-1.111.
vwvåézézzwezzeezt:zzåzezzeéa:ams

2. Banksedlarne. Klinisk.

3. l drömmarnas land.

Synnerligen vacker legend i ett flertal tablåer, konstnärligt kolorerad.A

Petter sjunker, öfveransträngd af sitt arbete, ner, men hans mage
är tom, och hans hufvud bultar vildt. Så småningom sänker sig likväl hvi-
-lan öfver honom, och en fe visar sig för honom. ajag ära, säger hon, kil-
lustrationens fé, tag denna bägare, den innehåller drömdryckelm

Petter dricker, och inbillningen förflyttar honom till ett orientaliskt
yppigt landskap bland bajadärer och opiumängor. Rajah af Indien är han
själf, och de fagraste hinduiskor svalka honom med sina solfjädrar och bjuda
honom på gyllne fat de ljufligaste rätter.

Men bortjagad af kalifen måste Peter fly och faller förföljd till
marken. Då vaknar han plötsligt ur sin dröm, genom att en besökare står
framför honom. Det är en herre, som vill köpa hans tafla.

4. l Georgien-Kaukasien.

Härligt naturpanorama.
Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

Denna film för oss tvärt igenom det imposanta och pittoriska Cie-
orgien med sina bergskedjor i snö med berget Kasbek, där ännu vid 6,043
meters höjd det finnes byggnader med Djäfvulsporten och Terekdalen med
Anmous, Eristaves slott från Özte århundradet och midt i denna vilda natur
se vi infödingarna med sina karaktäriska utseenden och sina enkla lefnads-
förhållanden.

5.   Genomrolig.

Lehman har varit nog oförsiktig att spilla på sitt enda par byxor.
Lehman skall ut på en åktur. Byxorna tvättas i en hast och hängas på
tork. En bof kommer och stjäler bort dem. Lehman ser sig nödd och
tvungen att fara bort utan byxor. Trots att han har en utomordentligt lång
rock blir han uppdagad, anhålles för att han är oanständigt klädd och för-
passas till polisstationen.

i

" I " . Reserverad plats 50 öre, 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre
 Barn å resp. platser 35, 25 och 15 öre.

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain