#7235: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BIOGRAFTEATER.
Förstklaassiga iörevisningar ai leivande bilder

0-11)- Hvarje vecka nytt program. (Ära

PROGRAM
"för Söndagen den 9 Oktober kl. 7 och half 9 e. m.

 

 

 

1. etirög från Kristia-
niu till Bergen.

Vackra naturscenerier från (Världens märkligaste och dyrbaraste järnvägw,
som nyligen öppnats för trafik.

 

 

 

2. skörapaadfàn ggr på
Soerabaya, i-:n originell dragare. I

lnfödingarna hoppa ur farkosten, dyka ned och undersöka ryssjorna, med hvilka de draga
upp sin fångst ur det våta elementet.

Sköldpaddornas kött är ätbart, och af deras skal får men det allmänt bekanta hornmateri-
al, som går under namnet sköldpadd. Det är dock mera sällan, man drar nytta af dem på så sätt,
som vi till sist få se här... det tröga och oviga djuret släpar mödosamt framett lätt ekipage med två
småttingar i.

 

 

 

3. nnsesson oc
=  stort, spännande drama.

En egyptisk fälherre vänder hem efter ett segerrikt tåg. Han välkomnas af
sitt folk med hänförelse och under stora liedersbetygelser. Han kallas inför kejsaren,
som också på ett alldeles särskildt sätt vill visa honom sin bevågenhet. Kejsarens
dotter förälskar sig i fältherren, som emellertid ej vill ha med henne att skaffa, enär
han är mera böjd för en hennes slavinna.. Prinsessan får vetskap om detta och ut-
verkar hos kejsaren att både slavinnan och fältherrcn kastas i fängelse. Deras celler
äro helt nära hvarandra. Genom att ta bort en sten ur väggen lyckas de sätta sig i
förbindelse med hvarandra. Kejsardottern sätter sig i besittning af nyckeln till fängel-
set i hopp om att fältherren ändrat tankar. Då hon kommer in i cellen finner hon
båda två där. Slavinnan drar sig skyndsamt tillbaka och måste åhöra prinsessans
kärleksförklaringar till fältherren. Det står hon ej ut med. Hon störtar dit och med
mannens tillhjälp göres prinsessan oskadlig. Hon ikläder sig prinsessans dräkt,
hvarpä de fly. -

Dåwtilltaget uppdagats, anställdes en ifrig efterspaning men utan framgång.
Flyktingarna ha redan nått ett annat land.

 

 

Nx. .xI-I- -I-l-I-l-I,,.,.,.l.,.,.,.,f.,.I,.,.l,.,. .I-l.,.,v.,.
:så-1;:zei:zzzzzze:eszzzzzzzeeézzzww

 

4. Georg Stage.

Lifvet ombord på ett skolskepp.

5. Kokerskans giftermål.

Skämt i flera afdelningar.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.
AL-B. enngs Fabriker, Krisiinrrsrad, iom

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain