#7233: Stora Biografen

STORA BIOGRAFEN

. Arbetar-eföreningens Salong

=WENEBSBOBG=

Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder
Hvarje vecka nytt program.

PROGRAM

fr. 0. rn. fredagen den 7 t. 0. rn. söndagen den 9 okt.
Svenska bilder!

i. En sommardag i Filipstad.

2. Trollerimattan. Mamma.

- En trollkarl har en matta, på hvilken han kan flyga, hvart han vill. En dag flyger
han på besök hos en bekant, och medan han underhåller sig med denne, stjäl en tjuf den
kostbara tingesten. Mattan sätter sig strax i rörelse och för honom fram genom rymden,
men dessvärre är det med knapp nöd flygaren undgår polisens klor. Mattan skiftar ägare
gång på gång och gör dem alla förbluffade. Till slut kommer den till sin rätta ägare igen,
och glad öfver att ha återfått sin skatt tager sig denne en flygtur ut öfver bukten.

3. CLEOPATRA. Egyptens drottning.

Storslagen konstfilm i färger.
lscensättning af F. ZECCA och A. ANDREANI.

Skådespelare: Madeleine Roch vid Comedie Francaise . Cleopatra.
Fröken Rianza vid VOpera . . . . . Danserskan.
Fröken Napierkowskavid POpera . . . Budbäraren.

Det är år 42 f. Kr. Romaren Marcus Antonius, Orientens besegrare, hotar att under- i
lägga sig också Egypten, då dess drottning, den för sin skönhet ryktbara Cleopatra, bedårar
honom till den grad, att han glömmer fosterland och maka. Hans medfältherre, Octavius,
förklarar förrädaren krig och besegrar Cleopatras flotta. Hellre än att falla i segrarens hand
afgör Antonius själf sitt öde, och Cleopatra låter en giftig orm stinga sig.

4- åZionefaezo med omngnzngar.

Mycket vacker naturbild från den gamla staden på sydspetsen af ön Korsika i Medel-
hafvet.

5- åifdr vännen (Teffer fick valfuséräck.

Mycket rolig. -

Åter en rolig historia om den oförbrännelige vännen Petter. - Petter har blifvit
biten af en hund, känner sig ledsen och reser bort. Vännerna besluta skämta med honom
och underrätta pr brefkort, att han säkerligen fått vattuskräck genom hundbettet. Naturligtvis
blir brefvet läst af hotellpersonalen, och först nu råkar Petter riktigt illa ut, tills doktorn för-
klarat honom kärnfrisk.

6. Uppför Mont Blanc.

Öjverdådigt vackra scenerier och vyer.

Med Mont Blanc-banan från Foyet till Go] de Voza.
l. l Szt Gervais fagra dal. 2. Mot alptopparne. 3. Till Gol de Voza.

M- Ny Mont Blanc-bild. .m

1. Från cowboy till millionär.

Ny spännande äfventyrsskildring från Vilda Västern, hvari man får bevittna de djärfvaste och
mest häpnadsväckande prestationer på hästryggen. -

Bud Noble är förman för Circle sDa ranch, en af de yttersta farmarna i Circle City, Idaho,
och vår första bild visar oss Bud tillika med en del cowboys, infån ande och bindande vilda oxar på
prärien. Det är lördags afton och Bud tager gossarne med in till åircle City för att roa dem. Hvad
vi nu få se, sätter våra nerver i spänning, den ena djärfva bragden aflöser den andra, tills att Bud
sätter kronan på verket genom att med blotta händerna infånga en vild tjur. Endast tre män ha öf-
verlefvat ett sådant konststycke, denna scen öfvergår allt hvad vi förut sett i lefvande bilder. Något
senare se vi Bud få ett telegram, som underrättar honom om, att hans farbror är död och efterlämnat
flera miljoner. Bud är enda arfvingen och efter en glad fest reser han till Newyork för att lefva så-
som miljonär.

Ett år senare: Bud har sin klubb, som han flitigt besöker; på teatern är han ofta, och i sin
unga fru är han kär upp öfver öronen. Men där är något som fattas, detl forna vilda lifvet, den friska
luften på prärien, se där hvad han saknar. En dag då han betraktar en tafla, föreställande honom
själf tämjande vilda hästar, uppstår plötsligt begäret efter de forna vännerna; gifvande efter för en för-
ryckt idé, afsänder han följande telegram:

Col. Dalton, Förman för Circle 2th ranch, Circle City, Idaho. Societélifvet dödar mig. Jag
sänder Er ett extratåg. kom med hästarne och de vilda gdssarne. Här behöfs lif. Kom och hjälp
det upp. - i Bud

Fem dagar senare komma de. Bud och hans fru möta dem i auto. Nu börjar ett vildt lif,
Bud har blifvit som förryckt. Han och hans cowboys ställa till det ena upptåget efter det andra. Till ,
slut för han dem en dag till teatern, för att se ett melodrama wBertha, syflickana. Gossarne taga för
allvar hvad de se på scenen, och snart hvina kulorna omkring styckets bof. Bud har all möda att
styra dem. Bud tager dem ut pa en lusttur med ångjakten, men det visar sig att de äro dåliga sjö-
män och han måste vända om. Då Colonell har råkat i gräl med en svart kock samt nedskjutit ho-
nom, och polisen söker det v-ilda bandet, vill Buds fru resa sin väg, men Bud sänder sina cowboys
till sitt land igen, vänder den förledande taflan om och säger: Det är slut nu, och de skola aldrig
komma igen.

c"i o -

8-r (fran en japansé fesf.
Sloéoåamas .SO-års jubileum.
Kinenzatografi i färger af Pallzé Freres.

Yokohama, som år 1859 blott var enliten fattig fiskarby, räknar nu nära 50,0,000
innevånare. japan har nu i anledning af 50-årssdagen för stadens öppnande för handeln och
västerländingarna firat en stor fest. En procession, sammansatt af historiskt märkvärdiga typer
såsom armborstskyttar, fiskare, musikvagnar, tågar genom staden. Geishori sina granna ko-
stymer och .i gamla dräkter bidraga att höja effekten af denna stämningsfulla österländska fest.

9. Georg gär till skolan.

Skojfriska minnen från ungdomsåren.

Weraååeäww-

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.
A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain