#7225: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BloGRAFTEATER.

Förstklassiga iörevisningar af lelvande bilder.
NL Hvarje vecka nytti program. M

PROGRAM -
för Söndagen den 2 Oktober kl. 7 och half 9 e. m.

 

 

 

-- jägarlif i-polarisen. -
i. På isbjörnsjakt i Norra
 Verklighetsbild af största intresse.

1. l Polarhafvet. 2. Isbjörnarli sikte! 3. jägarne draga åstad. 4. Öga mot öga.
5. Ett lyckadt skott. 6. Bytet föres ombord. 7. Björnungarna tagas till fånga.

 

 

2. Mera luft. 

 

 

Konstfilm.

s. Karl lX och Hugenolierno.

(Beskrifning bifogas.)

 

.xpgu 1.1. . .1.1. .101.1. .I-I.,. .I- - f . 4
ewåzeååe-:éezz -x-:zåeé-t-:eåzeézeze-v-

It!
l

enastående naturmålning. = enastående natur-målning.

.Q
4-  Bildm- från en stor-indisk stad.

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

På de- trånga gatorna med sina tegelhus, som ligga på branta kullar, få vi se
de glada yttringarna af en stor muhamedansk fest. Vi blifva äfven vittne till några
underliga religionsbruk som finnas här. 

En storartad bild från den nyligen afslutade stora franska höstmanövérn, däri
som bekant, förutom artilleri, infanteri och kavalleri, äfven militärballonger deltaga.

àx&.x. .x.x&.x&. .&.xN.x.x.x.x&.x,xx&.x.x&&.x. . I. . .Å
(fvvaåsvaaa-lva- wwsssvwawaaa- aååwåås

5. Hvad ett glas gelmjölk kan förorsaka.

Sällan har någon så rolig bild som denna visats.

M Wäsla. förelag föreslällnzhgar
i Ål. 7 065 åalfQ e. m.

Nytt program!

WW

 

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, under 12 år 15 öre.

 

A.-B. songs Fabriker, Kristianstad, iàio

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain