#7223: Åhus Nya Biografteater

ähus liva Bingrafteclter.

Två föreställningar eratjje Söndag kl. 6 och kl. 8 e.
i ha

Program
Lördagen den I och Söndagen den 2 Oktober.

1. Täflan mellan 90 ballonger
i  Synnerligen intressant bild.

2. Åfventyrslystna barn.

Två små flickor på 7 och 8 år lämnas ensamma i barnkammaren. Friheten ger dem
anledning att planera en liten utflykt, och med innehållet i en sparbössa såsom reskässa ge
de sig ut på vift. Efter en kortare järnvägsresa hamna de på ett konditori i en närbelägen
stad, där de låta servera sig alla de läckerheter som kunna existera i en liflig barnfantasi.

Man kan lättare tänka sig än beskrifva den bestörtning, som upptäckten af småttingar-
nas mystiska försvinnande förorsakade deras närmaste, och barnjungfruns ögon skulle helt och
hållet förgråtits, om man ej efter en förtviflans efterspaning lyckats komma turisterna på spåren.

Midt under den afundsvärdaste feststämning störes de nöjeslystna af föräldrarna, som
erfarenheten lärt att Ise lifvet från en mera allvarlig sida.

 

 

 

3. Bortröfuaö af zigenare.

Spännande drama från Italienska Rivieran.

En härlig sommardag går en familj tillsamman med sin 10-årige son och jungfru vid
stranden. Jungfrun träffar sin fästman och glömmer bort gossen, som snart finner en båt
vid stranden och skjuter den ut i vattnet. Gossens nödrop uppmärksammas af ett zigenare-
par, som snart lyckas rädda honom samt föra honom med sig på sina ströftåg.

Sex månader derefter lyckas det föräldrarne, att genom en tillfällighet filma sin son,
som går och säljer gipsbilder. Föräldrarnas glädje öfver återfinnandet är obeskriflig.

 

 

 

 

4, (lån rullsérzdséoföremng z. gas-frakten.

Rullskridskosporten håller på att göra sitt intåg i Europa, och det torde därför vara
, af intresse att få betrakta världsmästarens på rullskridskor verkligt halsbrytande konststycken.
De öfverdådiga nummer han utför väcker ängslan till och med hos de djärfvaste; honom
tyckes de förefalla som de mest alldagliga saker. "

5.   e i  ett Komiskt nummer.

6- (PJ-301627720 065I dess omgzjfnzngar.

(Sojuz-slagen nafur.

1. Mont Pellegrino. 2. Villa Tascas trädgårdar. 3. Kungliga palatset Mont Reale.
4. Katedralen. 5. Kapucinermunkarnes katakomber. 6. Villa Alloro. 7. Likörförsäljare.
8. Pretoriatorget. 9. Ciaramella-spelare.

I hög grad intressant. i Vackert färglagd.
Utomordentlig rolig.

7-   Hela bilden är praktfullt kolorerad.

Lille Karl har i julklapp fått en liten leksakscirkus med clowner och djur af alla möjli-
ga slag, så att han kunnat väcka afund hos själfva Noak, Han leker med alltsammans så
länge, att han till slut somnar in. Och han drömmer: ((0, se bara, hela cirkus blir lefvan-
de, clownerna utföra tusentals skälmstycken, hundarna, hästarna, elefanterna och strutsarna och
aporna få lif och börja röra sig för hans förtjusta blickar. Men föräldrarnas oförmodade in-
träde väcker honom plötsligt och full af förtjusning omtalar han nu sin härliga dröm.

 

 

 

, .I Storslaget! z,
V o rf t i S h "
8. ä GS I C Well.
Utomordentligt vacker och intressant naturbild.
Konstnärligt kolorerad i naturliga färger.

 

 

9. Jakten efter apan. W

Biljettpriser:  jålåitåssråt) öre, 2zdra 35vöre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain