#7218: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
I jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

  

29

 

fr. o. m. Torsdagen den

Expressnyhet anländ från Paris i dag.

1. Frnska och tyska militär-
mcmöuerna 1910.

Sensotionell bildserie öiuer de två stormakternas
senaste stora höstmanöuer.

Genom ett alldeles nytt system framvisas de franska och tyska krigsöfningarne samtidigt.

Franskt och tyskt infanteri och kavalleri. - Framåt! - Utländska sändebud. - Kulsprutor. -
Anfall.7 franskt och tyskt. -w- Franskt kavalleri, tyskt infanteri. - Det tyska infanteriet rycker fram. -
Hvila. - Station Åför trådlös telegrafering. f- Krigsministern, General Michel, chef för manövern. -
Skiljedomstol. - Aeroplanen i krigstjänst.

intressanta militärbilder.

2.10rmfàngst i Sydamerika.

Ovanligt intressant verklighetsbild. -

 

WW

Dy, amerikansk sensationsfilm! m

 

3. E å zfysta stigar. E
En episod från amerikanska västern.

En guldgräfvare, som framlefvat flera år i de ensliga ödemarkerna i västra Nordamerika, öf-
vertalas ändtligen af sin dotter, som längtar hem, att återvända till civilisationen.

En ensam vandrare släpar sig fram genom guldlandet och passerar förbi vår guldgräfvares
boningshus. Dottern har gått att hämta vatten i en bäck i närheten. Vandraren går fram till guld-
gräfvaren och, då han ,finner honom vara ensam, söker han med hot aftvinga honom en del af hans
guld. Då han röner motstånd tar han till våld. Några kraftiga slag och gubben sjunker död till mar-
ken. Brottslingen snappar till sig guldet Och flyr. Dottern kommer tillbaka, upptäcker illdådet, be-
grafver sin gamle far, afger ett högtidligt löfte vid grafven att hä-mnas våldgärningsmannen och anträ-
der på egen hand resan mot hembygden. På sin färd genom vildmarkerna påträffar hon en man
liggande sanslöst utsträckt på sanden, öfverväldigad af hunger och först. Hon räddar hans lif och tar
honom med sig i sin vagn. Den räddade förälskar sig i den intagande ungmön.

Då resenärerna framkommit till bestämmelseorten anmäler flickan för polismyndigheterna
hurusom hennes far blifvit mördad. De anmoda henne att hemlighålla saken. Emellertid öfverraskas
hon kort därefter att hennes tillbedjare innehar - ett smycke från hennes hem i guldlandet. Då den
första förskräckelsen gått öfver, listar hon sig intill honom, tar försiktigt från honom hans revolver,
hvarefter hon riktar dess mynning mot honom. Af fruktan att bli skjuten går brottslingen steg för
steg i den riktning hon befaller. De befinna sig snart vid poliskontoret. Mördaren öfverbevisas och
dömes. wMin käre farlk utropar flickan. ajag har uppfyllt mitt löftes.

4. Från lnterlaken till Brienz.

 

 

 

Hänförande naturscenerier från Schweitz och få vi medelst ångbåt göra den
mäst härliga turistfärd öfver Brienzersjön från lnterlaken förbi små naturskönt belägna
byar till Brienz.

I-A
n

Afresa från lnterlaken.

Goldswil med dess uråldriga kyrka.
Medevid.

lselwalt.

Snökkön.

Vattenfallen vid Giessen.

Brienz.

umgaum

5. En halsbrytande affärstur

eller

En rasande tricykel.

F. cl. arbetskarlen Rob. Finkelman har tagit plats i en bazar, där han får i uppdrag, att sparka
omkring till kunderna med varor. Men den affärsverksamheten lämpar sig tydligen ej för hans anlag,
såsom framgår af händelsernas utveckling.

Dråplig . humoresk.

 

 

 

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad 1910,,

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain