#7216: Kosmorama

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

I Förevisningar af lefvande bilder =

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
I jämväl kl. 3,10 Och 4,10 e, m,

 

    

 

-gå :V

fr. o. m. Torsdagen den 22 t. o. m. Söndagen den 25 Sept.

1. Simuppvisning i Örebro.

Några lyckade bilder.

2. E CHAN-TECLEB.E

Utmärkt lyckad parodi af Rostands beryktade skådespel.

Genom spaltlånga referat är Chanteclers historia redan känd af en hvar - Chantecler,
tuppen, som stolt och beundrad vandrar kring hönsgården, förkunnande att han ensam med
sin morgonhälsning förmår solen att gå upp. Så blir hans kärlek till fasanhönan hans öde;
han råkar försofva sig en morgon s- och ändå går solen upp! Hans rykte är förbi, och
föraktad söker han döden.

Vår roliga parodiska framställning omfattar följande scener:

1:- Ingen reklam. (Tillägnadt reklammästa- 6., Stor mottagning hos fru Pärihöna.
ren-författaren.) 7. Chantecler besegrar sin rival.

2. I hönsgården. (Izsta akten). 8. Natt i skogen.

3. Fasanhönan kommer på besök. 9. Chantecler följer fasanhönan.

4. Putt, putt, putt, lilla tupp. 10. Chantecler faller i sömn.

Å5. 2zdra akten: Dagen gryr. 11. :(Solen är uppe, Chanteclerk.
kjag måste ut och gala, annars går 12. Chantecler söker döden.

solen icke upp. k

Konstfllm. i YKonstfilm..
s. lntet är som väntans tider..

Betagande vacker kärleksidyll.I
Hmors roll utföres af Lilla Schiter uiö 5arah Bernharöt-teatern i Paris.

Det är den evigt unga sagan jom två människobarn, som träffats af kärleksgudens
pil. Men han är fattig och hon den rike bondens dotter. Med hån blir han afvisad. Då
låter Amor minnen från ungdomstiden dyka upp i den gamles hjärta. Bevekt för denne så
de unga samman, och under gamman står bröllopet. Liten Amor är själf marskalk, och med
rosor strör han de lyckliges nya hem. Hans värf är här förbi, och skälmsk smyger han sig
bort på tå....

 

 

 

1. (Jag är Amor, jaga. 9. Minnen från svunna ungdomsdar.

2. Kärleksgudens morgonbad. 10. Den gamles välsignelse.

3. Genom doftande lunder. 11. Amors kärleksvisa.

4. Två människobarn. 12. Och bröllopet stod i fröjd.

5. Pilen har träffat. 13. Kärleksguden själf som marskalk.

6. Hos den rike bonden. 14. Till det nya hemmet.

7. Slocknadt hopp. " - 15. l blomstergård.

8. Amor hjälper. 16. Och näktergalen sjöng och lyckan log...
4. Stor test hos su tanen at 8010.

I n tressan ta na turbilder.

Vi förflyttas till fjärran världsdel. Den mäktige Sultanen af Solo gifver en stor fest.
Först tågar sultanens brokiga armé ut till festplatsen, följd af sultanens hedersvakt, företrädd
af klingande musik. Följa så prinsarne vid hofvet, omgifna af sina uppvaktande, samt hof-
damerna. Vi se sultanen träda ut ur sitt palats vid presidentens arm och åtföljd af europeiska
myndigheter. Den officiella mottagningen tager därpå sin början, hvarunder trupperna afgifva
dånande saluter. Med anledning af festligheten får folket mottaga rikliga gåfvor, bestående af
matvaror, frukter m. m. Sedan festligheten så är afslutad afreser presidenten i galaspann.
Filmen afslutas med pilgrimsfärden till moskén. Hvart tolfte år promenerar sultanen till fots
på slottets stora gård.

M Bilder från fjärran Världsdel. "M

5- Lehman i lejonburen.

Hejdundrande roligt nummer.

Lehman har åter en gång blifvit kär, nu i en lejontämjares fru. Hans glödande
kärlek blir dock snart upptäckt af den bålde lejontämjaren och denne hämnas på det för-
skräckligaste sätt, genom att kasta Lehman in bland en flock lejon. Och hur Lehman sedan
klarar situationen ja, det är just det roliga.

En af de bästa komiska bilder som utkommit.

.IL-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain