#7208: Kosmorama

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

fr. o. m. Måndagen den 24 t. o. m. Onsdagen den-26 Okt.

Intressant svensk nyhet!

1. En resa från Trelleborg till Sassnitz.

Vällyckad bild af egen fotografering.
Färjan anländer till Trelleborg.

l läget. - Färjan lastas för öfverfarten till Sassnitz.

Färjan lämnar Trelleborg.
Full fart. - Mötande fartyg. - Lifvet ombord. ä Styrhytten. - Loggen i arbete..

Sassnitz i sikte.

Färjan lägger till i Sassnitz. M Passagerarne stiga i land.

Expressen afgår.

2. Jockeyerr sem gör hvad som faller
honom m.   

3. En hård läxa a..
Hvad blomman sade.

Drama ur lifvet.

((Alskar mig, älskar mig icke, älskar mig. . .e Martha och Willy, två älskliga unga systrar,
stå midt i ett prästkragefält och söka af blomman få veta den älskades känslor. Svaret blir ja, och
glada skynda de hem. Snart se vi Martha i ett zigenarläger, där hon hos en spåkvinna söker be-
kräftelse på blommans utsago. Härvid uppmärksammas hon af en ung, ståtlig zigenare, som följer
henne och förmår henne att glömma sitt hjärtas kärlek. På en vacker plats invid ett vattenfall möter
hon honom och sjunker i hans armar.

Martha öfvertalar systern att också låta spå sig hos zigenerskan, och följden blir att äfven
hon bedåras af zigenaryuglingen. Denne möter nu å skilda tider båda flickorna vid forsen, men en
dag öfverraskar Martha zigenaren och Milly där.

lnseende bedrägeriet, försvinner hon utan att bli sedd, och strax därefter kommer flickornas
fader till platsen. Han blir ursinnig öfver att finna sin dotter i armarna på en zigenare. En ordväx-
ling uppstår, och zigenaren tilldelar den gamle mannen ett slag, som fäller honom omkull. Ditlockade
af Millys skrik komma några farmare, som förfölja våldsverkaren. De äro nära att nå denne, då han
räddas af Martha, som gömmer honom i en potatistunna. Senare få de emellertid tag i gynnaren,
som tvingas att lämna ,orten, hvarefter de båda systrarna återvända till sina änkla, trofasta tillbedjare.

Spännande skådespel. Vacker natur.

4. Tunis Om Karthagos ruiner.

Synnerligen omväxlande och intressanta afrikanska srenerier.

Tunis är hufvudstad i franska protektoratet Tunis i Nord-Afrika, fordom en af Barbaresk-
staterna. Den gamla staden bildar en oregelbunden oval och omgifves till större delen af en gammal
mur. Den inre staden är en labyrint af trånga, mörka men pittoreska gator med arkader och hvalf i
fullkomligt österländsk stil.

Staden har flera moskéer, bl. a. Djemaa, Hituna, den största och vackraste. Genom muren
leda flera monumentala portar, af hvilka Kadroporten är den förnämsta.

En mycket besökt öppen plats är aFrihetsplatsene. Filmen visar i öfrigt lifvet på ett genuint
arabiskt kafé. Vidare har man från en takterrass en storartad utsikt öfver staden och omgifningama.

15 kilometer nordost om Tunis ligga den bekanta forntida staden Karthagos ruiner, från
hvilka karaktäristiska bilder upprullas. Och slutligen ser man de söder om Tunis befintliga väldiga
ruinerna af vattenledningar, som förde vatten från bergen ner till Karthago.

M- Förstklassiga sevärdheter. .M

5. Blondins rival. I

Genomkomisk bild.

Vår man, som i hemmet läser om den stora belöning, som tillfaller den person som lyckas
gå öfver Niagara på en ståltråd, beslutar sig för att försöka sin lycka. Han påbörjar sina öfningar
hemma, men blir genast körd på dörren af sin manhaftiga hustru, som icke vill ha allt bohaget sön-
derslaget. Försöken upprepas undan för undan ute på gatorna och åstadkommer mycken förargelse
och förföljelse. För att undkomma sina förföljare klättrar han till sist upp för en husvägg, där han
fortsätter med sina öfningar på telefontrådarna. Snart nog- ramlar han dock ned midt ibland sina offer
och får så grundligt med smörj, att han troligen tappar lusten för vidare öfningar på lina.

Alla mäste skratta.

 

 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

kA.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain