#7205: Åhus Nya Biografteater

lodhus ny Kiogmfieaier.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. .8 e. m.

:1:
Söndagen den 23 Oktober.

l. Ängfärjeinvigningen Trelleborge-eSassnitz

i närvaro af konung Gustaf och kejsar Wilhelm.
Trelleborg och Sassnitz i flagskrud. Tydliga och vackra bilder.

2. Artisten jACKO. Komisk.

3.,   Gripande skildring ur lifvet.

En ung sprätt är fiönäilskfaid i en ung cirkiuisiflicka af :oivtaniliig skönhiet.
Fadern, 1som är lifnidlajnsjape, viakiajr med svartsjuk loimslorfgöflvler sin dotter och
förhindrar uipjplrlepiaide .gånrgier die älskianidvezs sammanträftfiainrdle.

Han stänger in hlennle och! sätter som vlalkit en artist att sitt jeglet .säll-
skap, Men älskanen, sloim är fläjndig att viåga allt för att niå föremålet .för
sin passion, nalkiais vlaglnieln med ljudlösia steg och lyckas genom fönzstnet
kasta in ett piåklet mled manskrläider och! en biljett. där hlan hler .om ett
mött, på; ett yvfärdrshius i .närlhletein Dlen vlaikltanidie hiar termiellllertiid siett allt, och
sk Tnidar att underrätta fiaideiin, som, utom sig af raseri, lejoer en löinmördap
re, som skiall stickia ned fiörföriaynen, när hiain kommer till mötesplatsen.

-Ulsliinglem som åtagit sig uppdraget, .gömmer sig i 1trappan till vänds-
hufsiet 10-th kiaistair sig öifvler -oehi ådödar en elegant ung main.. som klommlelr
ochy kinackiair på? dörren. Därpå gömmer håain liiklet .i lett täck-e Ioohl bär det

till fadern., som l.blottar ansiktet ochf f- jo, fiasa! - ulplptädkleir, att det är
hianis gegen idrotter, som miördanein, biedragrein af mlainisiklläidlenna, stött 1nler i
mörkret. ,

4. l ie n S   n  I. Storslagna naturscenerier.
5.    Genomrolig.
j 6. MA R I A ST UA RT. Eååfiåååigidiiiåfälådimåiiåiif] ing i

Maria Stuart, dotter till jacob V och Maria af Cruise, har gift sig med Frans ll
Frankrikes konung. Efter denne furstes död 1560, lämnade Maria, då hon såg sig förföljd
af Katarina af Medici, under tårar Frankrikes jord och återvände till Skottland. Hennes fader
var då död och hon enda arfvingen tillbtronen. Hon var då knappt 19 år. Hennes ung-
dom, skönhet och behagliga väsen läto henne snart vinna sina landsmäns hjärtan. Därtill kom
att hon hade ett ädelt och stolt sinne och var kotolska kyrkan varmt tillgifven. Maria Stuart
fann hela Skottland i protestanternas händer. Dessa beredde denI unga drottningen många
svårigheter och slutade med att göra revolution och kasta henne i fängelse. Hon lyckades
emellertid fly och tog sin tillflykt till den engelska drottningen, Elisabeth. Men den protes-
tantiska Elisabeth svek hennes förtroende och höll Maria i ett mörkt fängelse i 19 år, tills
hon slutligen lät henne bestiga schavotten.

M" Märklig världsnyhet. m
. " " Tilly Bebe och hennes vilda lärjungar.
7- 0 Häppnadsväckande dressyr.
Som när ett barn leker med en trogen hund, se vi den vackra lejontämjerskan

bland sina rasande vilddjur, utvecklande en dressyr, som måste förvåna och väcka beundran
hos alla. Bilden är enastående i sitt slag och har i utlandet väckt det största uppseende.

8. Fajanskonstnärens triumf.

Bernhard Paliss y i sitt labaratorium. Artistisk kolorerad film.
Kulturhistorisk bild af stort Värde.

Bernhard Palissy, den okände franske naturforskaren och porslinskonstnären, hade
i staden .Saintes fått se ett kärl af italienskt ellerispanskt fajans, hvars fina glasyr uppväckte
hans beundran. Han beslöt att utforska denna glasyrs hemlighet, men det ena försöket efter
det andra misslyckades. Vi finna honom i hans laboratorium uttröttad och modfälld; några
närvarande vänner försöka intala honom mod. Blifven ensam faller han i sömn. l drömmen
visa sig härliga syner för konstnären: hans lysande framtidsdrömmar taga gestalt i briljanta
keramiska alster, med lefvande bilder. Och när han vaknade, hade han nått målet för sin
16-åriga sträfvan.

Palissyfajanserna tillhöra den europeiska keramikens egendomligaste och mest
fulländade arbeten.

9.     Dråpligt muntrationsnummer.
Wäw

Biljettpriser:  glåitärgt) öre, 2zdra 35 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain