#7184: Kosmorama

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Z Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10, och 4,10 e. rn.

        

  

äga .. w; c-.Eå-z

fr. o. m. Torsdagen den 1 t. o. m. Söndagen den 4 Sept.

 

 

Svenska bilder.

I.  b   k i  p i n g. UnderI hästutställningen.

1. Panorama öfver Köping. 2. Några gatumotiv. 3. Ett besök på hästutställ-
ningen. 4. Ofyersikt af utställningen. 5. Med lzsta pris och hederspris premierade hingstar
och ston. 6. Olänningar. 7. Sto med föl. 8. Af utställningsbestyrelsen köpta hästar till
utlottning. 9. En utflykt till Malmön.

Express. v Express.

2. Flate-n öfver Htla-nten.

Dr. Crippens och hans ölskarinnas,
lTliss Ethel Deue, ötuentyrliga resa.

Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt Dr. Crippens
och Miss Neves flykt för, w ja, hvad veta vi - rättvisan kanske. Med andlös spänning ha
vi dag för dag läst tidningsartiklarne om kampen mellan Crippen och hans förföljare.

Den tiden är emellertid förbi, då en förbrytare var i säkerhet, så snart han satt sin
fot på utvandrarfartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vår tids stora, kanske största upp-
finning, ställer sig hindrande i vägen.

I ((Är Dr. Crippen ombord här? Igenkänningstecken det och detk, telegraferas det till
fartygen på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå dessa telegram ner öfverallt, och lika hem-
ligt besvaras de.

Med nutidsmänniskans skarpsinthet märker den förföljde sina fiender i själfva den
luft, han inandas - bokstafligt taladt. Nu vidtar en täflan så spännande, att ingen kapplöp-
ningsbana i världen kan uppvisa något mera sensationellt.

Hela världen, som med spänd uppmärksamhet följt detta drama ur verkliga lifvet,
väntar nu på sista akten.

 

 

MNyhet från Åmerikan Biographm

.3. Rikedom är ej alltid lycka.

Spännande drama ur de sociala motsatsernas uärlö.

Den fagra torpflickan Märta och hennes moder stå utanför slottets port, och den.
förra betraktar afundsamt all härlighet där inne. Så kommer slottsherrns dotter, den sköna
men högdragna Laurah ut genom porten för att bege sig till fästmannens, baron von Kzs,
hem. De båda flickorna mötas ett ögonblick.

Märta blir sedan den raske Rickards trolotvade.

Tio år senare. Båda paren äro gifta; det rika har en flicka, Märta och Rickard en i
gosse och en flicka. Baronen har ledsnat på sin fru och snart ser man honom lämna hustru
och barn, sedan han i ett kallt bref till hustrun meddelat anledningen. Baronessan ser snart
sin sorg .ökas med att den älskade dottern skördas af liemannen, Och hon står där olycklig
och förtviflad med sina rikedomar.

Men i den torftiga kojan, Rickards och Märtas hem, bor lyckan trots umbäranden
och sträfsamt arbete. Kontrasten mellan de båda hemmen är i detta hänseende lika skarp
som beträffande det yttre. "

Ett lärorikt, ypperligt utfördt stycke.

4. BLOMMORW

Vår bild skickar oss en doftande hälsning från södern i en koloration, så naturlig,
att den måste väcka vår djupaste beundran och förvåning.

 

5. Herrns oväntade hemkomst.

Roligt skämt af Max Linder.

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain