#7174: Kosmorama

- KosMoRAMA

Dubtiken bedes medtaga programmet och ej kasta det på gatan.

vid Ö.. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

 

 

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10"e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10, 4,10 och 6,10 e. m.

 

i. l luftens rike.

l ballong från Turin.

I

Särdeles intressant bildserie från de stora ballongtäflingarne i Turin.

1. Klart till flykt.

2. Upp i höjden.

3. Turin sedt ofvanifrån.

4. Lyckad landning.

5. En farlig situation: Ballongen sliter sig lös med en man hängande i nätverket.


"I X"

CLEOPA TRA.

Egyptens drottning.

Storslagen konstfilm i färger.
Iscelzsättning af F. ZECCA och IA. ANDREANI.

Skådespelare.

Madeleine Roch vid Comedie Francaise  Cleopatra
 F "k " "d l7 D k
 ro en Rianza vi Opera ................ .. ansers an
i . Fröken Napierkowska vid llOpera .......... .. Budbäraren

i i hotar att underlägga sig också Egypten, då dess drottning, den för sin skönh

 och maka.
 Cleopatras flotta.
 Öde, och Cleopatra låter en giftig orm stinga sig. -

tt.

X l
v21.,.,.l.l.,.,.ll. .AI-l..x.x.x.x.x .x-x.x.x&.x

llefvonoe och sjungonoe bilö:

3. Tyrolerbons.

4. Kreutursutstöllning
X i Danmark.,

5. En sensationell uppfinning. 

 

Entré: i 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats .15 öre, 3:e plats lO öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

nytt program Torsöogen öen 19 maj.

AwB. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1919.

ryktbara Cleopatra, bedårar Vhonom till den grad, att han glömmer fosterland
Hans medfältherre, Octavius, förklarar förrädaren krig och besegrar
Hellre än att falla i segrarens hand afgör Antonius själf sitt

IN

Det är år 42 f. Kr. Romaren Marcus Antonius, Orientens besegrare, 

et Il.
lt!
lt!
I. .N

 

 

w
Intressant bild.

 

FSHO

-rmdgq mg vuunomq lmwaq Jasmid ap eövwg :nntanpoö apao; anqgsaq 092.113;

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain