#7173_1: Stora Biografen

IsrcmA BlonnAFEu

Arbetareföreningens Salong
= WENEBSBORG =
Förstklassiga iörevisningar ai lefvancle bilder.

Hvarje vecka nytt program
O

q PROGRAM

för Fredagen den 13, Lördagen den 14 och Söndagen den 15 Maj.

I. Den stora Hudsan-Fulton-festen i Dewyork.

100 år sedan världens första ångbcit visade sig på Hudson-floden.

Amerikanarne hafva låtit bygga en kopia af den första dngbdten och sjösätta denna
pd minnesdagen. Storartade festligheter. Milliontals människor i rörelse.

1. Militärisk skeppsparad. 2. Återgifvande af den första ångbåten, byggd af Fulton
1809. 3. Framförande af ((Halfmoone, byggd af Henry Hudson, den första passagerarebåt
som kom till Newyork 1609.

2. Inkräktarne. Kama..

3. Flggplockning på klippan Flamboruogh l-lead,
I Engelska kusten. [mm

4. HängUdiHHän. Efter en gammal legend.

En gudinna lämnar Neptuns rike emedan hon känner sig dragen till jordens skönhet-
Då hon går på hafsstranden drömmer hon om kärlek och jordisk lycka. Hon träffar Cupidon,
hvilken för henne till en getvaktare. Hon för herden in i sitt rika hus där hon med all sin
tjusning bedöfvar honom. Hans hänförelse stegras då han ser sig omgifven af vackra nymfer
hvilka utföra de mest förtjusande danser. Fastän hänryckt af all glansen känner herden likväl
sorg uppstiga i sitt inre. Han föredrager den torftiga kojan framför gudin-nans dyrbarheter
och flyr. För att undandraga sig den förföljande kastar han sig i hafvet, hvilket slungar
honom upp på stranden.

5- Han som fick tvål i ögonen. Kama..

Svenska bilder:
6. Laxfiske i lTlörrums-cin, Blekinge.
Sverige åt svenskarne.

Kinematografisk jötfefilm, iscensatt och inspelad af svensk firma.
Det kända folkskådespelet:

1. VÄRMLÄNDINGARNE.

 

 

Bilden, som är utgången från Aktiebolaget Svenska Biografteaterns atelier i Kristianstad,
mäter i längd 1,400 fot, och den första film som blifvit inspelad i Sverige.

(Se beskrifning å omstående sida).

8. Gletschersjö i Mont-Blanc.

Storartade scenerier från Europas högsta berg.

Vi se här de högsta topparna såsom Mont-Blanc, Charmez och Mönch. Vägen för
oss med den nya bergbanan från Chamoix till Montenvers. Det sista ligger på en höjd af
3,775 meter. Anda upp i denna höjd går banan genom snö och is. Längre ned ligger
Mont-Blancs väldiga ishaf. Höjden på de tre viktigaste bergen, som omrama gletschern, är:
Mönch 3,413, Charmoz 3,442 och Mont-Blanc 4,810 meter. Man funderar nu på att bygga
en järnväg ännu högre upp.

Imponerande fjällbilder.

9. Petter på teatern. fa glad! 

1. Ipausen. 2. Petter får biljett. 3. Ridån går upp. 4. Petter har roligt. 5.
Petter blir rörd. 6. Nu blir det allvar. 7. Utfockad.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn. 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

OBS.! Sista programmet för denna säsong.

 

, A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages