#7167: Kosmorama

KOSMORAMA

vid O.y Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

-Förevisningar af lefvande bilder-

alla dagar kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10, 4,10 och 6,10 e. m.

 

 

 

:ii trä. . ..
g. ag =

fr. o. m. den 5 t. o. m. den 7 Maj.

1. Barnens dag i Västerås.

W Egen fotograferingm

2. när en neger firar bröllop.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ä En verklighetsbllö med flera roliga pounger. I

31

..., Sensationell nyhet. .
Q.

H . .. O o .
w. 10 ln anrcln -cle in
c .

H fd, W i W I A i, "Wifi V W 7- W i V V w i V

g if i?  fffrfrrrrfrfffrrf i 1 riffffifJgfnfffrf Vi V ff .

.I o 0

.3 Ett I O-arsmmne.

-5 Utomordentligt spännande krigsbilder från striden
0 mellan boer och engelsmän.

H

å 1. I Mafeking, engelsmännens hög- 12. Boernas barrikader.

g kvarter. 13. I kulregnet.

Q 2 Ofverste Ralstons telegram. 14. Attack och motattack.

än 3 Lady Mary följer sin broder till 15. Boerna retirera.

2 krigsskådeplatsen. 16. En förtviflad situation.

9. 4. På krigets mark. 17. Telegram om hjälp.

a 5. Vigsel under kanonernas dån. 18. Lady Marys hjältebragd.

611 6. Eu bomb slår ned i kyrkan. 19. De engelska trupperna öfverskrida
3 7. Mafeking belägras af boerna. floden Fugela.

g 8. Trupperna göra utfall. .20. Mafeking undsättes.

E 9. På rekognoscering. 21. Hemma på permission.

w 10. 1 skansarne. 22. De tappras belöning.

år 11. Hjälptrupper anlända.

3

å

ä Lefvande och sjungande bild.

5 N i d i F " tt

Q 4. 1 visan ur risky en.

5.. Passagerare gå i land
utanför Tunis.

Som bekant har staden Tunis i Algeriet ingen hamnanläggning, hvarför passagerarna
dit måste landsättas i pråmar från fartygen. Vår bild är just tagen vid ett sådant tillfälle och
visar, att det ingalunda är ett nöje att landa här.

 6. Du galne Lehmann!

Hejdundrande roligt nummer.

Lehmann har blifvit biträde i ett större ((Magasin du Louvree. Och principalens
dotter sitter som kassörska. Och Lehmann blir ursinnigt kår i henne. Och resten...oj, oj, oj.

 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

OBS! På grund af extra helgdag
Nytt program Söndagen den 8 Maj.

A.-B. Bones Fabriker, Kristianstad, 1910

 

ISSIO .

-mdgtj dig vunnen!qu muqu .lasnnd ap nämnt mnjsiaqpoö apaon amqgsaq apmg

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain