#7153: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BloGRArTEATER.

8.
9.

Förstklassiga iörevisningar af leivande bilder.

Hvarje vecka nytt program.

 

 

PROGRAM

Lördagen den 16 och Söndagen den I 7 April.

Vi nte i Sveri ge. Egen fotografering.

l. På nybroviken i Stockholm. 2. Skridskoäkning. (Konståkning af Fröken E.
Montgomery och Herr P. Thorén). 3. Skridskosegling. 4. Skidlöpning. 5. Traf-
täfling. 6. Slädåkning. 7. Snöbollskrig.

  bad. (Kama)

G7 ya uéaslen. Generalguverrzörerz Colombiakin pa" inspektionsresa,

En böneskrift. Guvernören he-

På väg på inspektionsresa med sin svit.
Glädjeyttringar vid guvernörens besök.
tföljd af sin stab är guvernören, general Colombiakin på inspektionsresa.

Folket tränger sig omkring honom och några framräcka böneskrifter, hvilka han

med intresse tar del af. Därefter fatta kvinnorna honom i armar och ben och

lyfta honom högt upp i luften. Det är deras sätt att hedra sin styresman. Man
ägnar sig därefter åt de publika nöjena.

dras.

Den blinde från jerusalem. [gasa-...aan

En unik bild från Kristi tid af framstående konstnärligt värde.

Damhattar.

Vackert kolorerad bildserie, visande damhattarnas utseende från Medeltiden till
nuvarande tid.

K onstfilm. Kons tfilm.

Napoleon Bonapartes lif.

Historiskt drama. (2zdra serien.)
Napoleon på slottet Malmaison efter slaget vid Waterloo.

Han besöker rummet där josephine dog, går
sig till slut och falleri sömn. l drömmen ser han:

Marengo.
Den österrikiska styrkan, Napoleon och hans generaler drager förbi.
Napoleon som kejsare.

Kröningsscenen. Högtidligheterna i Notre Damekyrkan. Biskopen välsignar Na-
poleon och denne sätter själf kronan på sitt hufvud samt kröner därefter Josephine.

Austerlitz.

Napoleon och hans generalstab i midren. Österrikiska generaler närma sig och
öfverräcka sina värjor.

bedröfvad omkring, sätter

jena.
Napoleon till häst på sin berömde hvite gångare i slagets hetta.
Friedland.
Kyrassiererna kämpa. Napoleon iakttager kampen genom sin kikare.
Äktenskapet med Marie Louise af Österrike.

Ceremonien utföres af ärkebiskopen i Grand Galleri i Louvre. Napoleons mo-
der, broder och släktingar är närvarande.
Konungens af Rom födelse.
Hofvet samlas i förhallen, då Napoleon träder in med tronarfvingen.
Konungens af Rom barndom.
Napoleons son leker medan kardinaler, generaler och soldater se påufy
Moskwa.
Återtåget, genom djup snö, bland döda och särade. Man ser i fjärran den brin-
nande staden.
Tronafsägelsen.
Afskedet med det gamla gardet. Napoleon omfamnar generalen och kysser fa-
nan, under det soldaterna fälla tårar.
Waterloo.
De döende soldaterna hälsa Napoleon.
S:t Helena.
Den landsförvisade kejsaren står på en klippa och ser med en bedröfvad blick
ut öfver hafvet.

Från Javas urskogar. vad... namram.

Herr Lehman som brottare. Kommit rolig.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

A.-B. Bonus Fabriker. Kristianstad. 1070.

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain