#7152: Stora Biografen

STOBA BIOGBAFEII

Arbetareföreningens Salong

=WENEBSBORG=

Program
för Fredagen den 15, Lördagen den 16 och Söndagen den 17 April.

l. Med järnväg från Kristiania till Bergen.

Vackra naturelcenelrieir från. "Världens märkligaste ooh dy-rbairiaisite järnväg", som
nyil-igiem öppnats för trafiki.

2. Sammys spratt. Kom-sk.

3. Göstuppträoonoe of Stöken Decmber

i sina förstklassiga uppträdanden.

4- StymeClern. oripande verklighetsbnd.

En änkling bebor tillsammans med sin fjortonåriga dotter en landtlig stuga. Den
lilla vackra Anna sköter hushållet på ett förträffligt sätt,loch lifvet går sin jämna gång. Så
blir fadern kär i en af bygdens tärnor och gifter sig med henne. Anna fattar från början
hat och misstro till styfmodern, och efter en häftig scen lämnar flickan hemmet. Hon får
tjänst hos ett vänligt bondfolk i bygden, men gripes snart af häftig hemlängtan. En dag
skrifver hon ett bref till fadern med bön att han måtte hämta hem henne, men då fadern ej
kan läsa skrifvet får hustrun läsa upp det för honom - och den falska kvinnan läser därvid
något helt annat än hvad som står i brefvet.

Längtan blir emellertid Anna för stark, så att hon insjuknar. Hon skrifver ett nytt
bref till fadern, men styfmodern sörjer för att det ej kommer adressaten tillhanda. Slutligen
för Annas husbondefolk den unga flickan till hemmet, och nu blir den hjärtlösa styfmodem
afslöjad samt vederbörligen jagad ur huset. 1

Hvarefter lyckan åter ler emot bonden och hans älskliga dotter.

Särdeles intressant drama.

5. Engadindalen. vacker naturbiid.

6. Gästupptröbanbe of Stöken Deonber

i sina förstklassiga uppträdanden.

7. Misstagets komedi. Kom-sk.

90

åZieelåovens mdnséenssonal.

Storslagen framställning l bild.

((Beethoven är en af de största musici, världen någonsin ägte.

Då han en afton vandrade omkring på gatan alldeles ensam, fick han höra ett af
sina egna verk spelas på ett mästerligt sätt. På förfrågan blef han upplyst om att musikanten
var en fattig, blind flicka. Då han trädde in i det enkla hemmet, faim han den vackra pia-
nisten jämte hennes bror, som var skomakare. Musikanten berättade för främlingen, att hon.
var en varm beundrare af Beethoven. Utan att röja hvem han var, satte sig denne vid pianot
och, hänförd af sin omgifning och en strålande natur, komponerade han ett af sina största
mästerverk. Den vackra natten, månskenet, åhörarnas uppmärksamhet inspirerade honom.
Sedan denna händelse brakt till lif den berömda Kmånskenssonatene, ha milliontals människor
njutit af det hänförande musikstycket.

9. - Göstuppträoonöe of Eröken Deonöer

i sina förstklassiga uppträdanden.

10. I Georgien-f" Raukasien. Härligt naturpanorama.
Kinematografi i färger af Pathé Freres.

Denna film för oss tvärt igenom det imposanta och pittoreska Georgien med sina
bergskedjor i snö med berget Kasbek, där ännu vid 6,043 meters höjd det finnes byggnader
med Djäfvulsporten och Terekdalen, med Anamous, Eristaves slott från 6:te århundradet och
midt i denna vilda natur se vi infödingarna med sina karaktäristiska utseenden och i sina
enkla lefnadsförhållanden.

ll. munkorgen. Myaamug.

-W-

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn. lza plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 Fabriker:rrl(rlsitianstad 1910-

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain