#7148: Kosmorama

Dubliltcn bcdes medtaga programmet och ei kasta det på gatan.

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
:Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämvål kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

4!

I eeeeeen

fr. o. m. den 7 t. o. m. den lO April.

1- Genom Kanada.

Sällsynt fängslande och vacker bildsamling från en resa med Canadian
Express-järnvägen.

Vancouverexpressen lämnar Montreal.

Genom staden Ottawa. Det berömda
parlamentshuset. 7.

3. Champlains historiska skepp på Szt Law- 8.
rence-floden.

Montmorency-fallen. 9.

Atlantiska expressen far genom det vilda
Rogers-passet.

Fraser-floden och Klippiga bergen i
Britiska Columbia.

På Okonogan-sjön.

En Pacifik-ångare anländer till Victoria
i Britiska Columbia.

En kanadensisk cowboy.

På väg till fjärran norden.

Nu-l

:Jae

z Amerikansk konstfilm.

2. EDe båda rivalerna.

Storslaget, gripande drama speladt af framstående artister i newvork.

Emily Bracket är eftersträfvad af två fiskare i byn. Då hon mottager Bills frieri blir
den andre nästan förkrossad men hycklar och önskar Emily mycket godt. Tiden närmar sig
för Bill att gå ombord och skilsmässan från Emily är otvifvelaktigt sann. Han lofvar att vid
sin återkomst göra henne till sin hustru, men Bill hör till dem som äro mottagliga för nya
intryck och när han kommer till en utländsk hamn möter han en vacker flicka, hvilkens be-
hag och oskuld slå an på honom och härefter är Emily glömd. Bills anbud mottages af
flickan och de blifva gifta. Men Emily väntar alltjämt förhoppningsfullt. Hon afvaktar bå-
tarnas återkomst efter hvarje fisketur men förgäfves. joe har många gånger varit frestad att
återupprepa sitt frieri tillI Emily, men han vet att hennes kärlek till Bill är orubblig. Hon
har väntat förgäfves i veckor, månader och år och dukar till slut under af ängslan. Efter
sex är kommer Bill till byn, åtföljd af hustru och barn. När Joe träffar honom är han först
benägen att slå ned honom, men han kommer då att tänka på att det finnes utsikt att göra
Emilys sista stunder lyckliga. Han tvingar därför Bill att gå med till Emily och låtsa att
han återkommit för att fullborda sitt löfte. Detta gör han och då Emily får se honom blir
hon glad, men när hon försöker resa sig upp, faller hon ned död.

Lefvande. och sjungande 1bild på svenska:

"Sjöröfvaren".

Stort bataljnummer med operasångaren Oscar Bergström
som solist.

Inspelad i Åhus hamn af Aktiebolaget Svenska Biografteatern,
Kristianstad.

3.

4. Holländsk porslinsmålning.
Originell film i lefvande bilder i färger af Pathé Freres.

Hvem känner ej till de holländska konstnärernas fantasi då det gäller att omsätta sitt
lands egendomliga sköna natur i färger och bilder på de ryktbara tallrikar, som-äro spridda
öfver hela världen. Se här, hur unga flickor lustvandra på blommande hyacint- och tulpan-
fält, nu där praktfulla guldglänsande blommor. Och vid stränderna af de speciellt holländska
kanalerna se vi kvarnama vrida sina väldiga vingar. Slutligen se vi hur små holländska pojk-
bytingar i sina pittoreska kostymer springa omkring på de solbelysta dynerna, där de gamla
stå och betrakta de väldiga pråmar som glida fram där ute på vattnet.

5. Petter som kvinnotjusare.

Synnerligen lustiga episoder.

.-
Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 Öre.

Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

OBS! Nytt program Måndagen den ll April.

A.ÄB. BongsWFabrikerrr, Kristianstad "1910.-

iiSHO

u

uaeaq .lastejd ap sömn! mnjstaqpoö apao; anqgsoq apuH

o

u

-ndoq oag uuanamq n

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain