#7135_2: Åhus Nya Biografteater

8- äfvaåfzäéfångs! z" de arélzisÄa l.Syaljazfåwlz-n.

V-ewrkwhiwghsemsbihd Wa-f osuklwtrbbvarlt vände., fqramislbälwlamde hela. dem i -slaxmnlimg både lsmån-
mandle o-ch impolsantla, slkzådrevspcll, dfå dia l-arl!1-a. hahesns, för art-Jr, icke säga jordens, fsrtdrsfba
Ikefvafmdie wawrlexlsewr infångays.

Den intressanta ooh -lämomrriklw framställningen älr uppdlellald i 30 .awfldexlnrivnxglwn

1. Ombolrrd på fåfnglstfrawrbtyglert. 2. På utkwik i. föll-lem. 3. Kanonerna göras i olrdmång.
4. En 1brvail i-sdkitle. 5. Sigynsmlbemimgwr. 6. vazulean närmad- syig. 7. Späxn-nvwnldö ögonblick.
8. I-Izmmqun-ennxaW kastas. 9. L-inwoa-:ma slpmängas. 10. N ya harpu-nrelr wfskjutxafsw. 11. Eny ow-
hömd1 effekt. 12. På. lkizf och död. 13. Dem särade hv,a:1filsxk1e1n JmL-äffawd mddt i flamkien. 14.
Hval-ern dirsangewr Isrklefpplet med sig. 15. Hvad-en; djödyasw, 16, Em; prrlakmxleunpnlwr infångwdt.
17. vaallein. flmsmgömeis vid 1Sflxreppetls sida.. 18. Bogsrelrving till svtwmdäeln.. 19. I hvanmnsern. 420.
Hvallön fomslas wi Jand. 21. En imponerande jätte. 22. Smyckmimg-em påbörjas. 23. Dem
ijnfånvgmde hva-lera, sworm är 21 Wm. Ilålng, vwàgler 78,000 kqg. olcrh lyämm-avr 36,600 klg. späek,
27,000 kg. olja och 1,680 kfg. hvzaätfdlslknoeln.

24. M-eldw rn-a.skilnrk.11:waI aidmgvew skinnet. 2-5. Spàckezt ubsskäkreis. 26. 210 man i ver-
ket. 27. HlefiS-kbremen tilwlvvarlarbwgias. 28. Trunwkiopkierriemna, 29. Rundt, pamlngoarlna.,

9- å!! öesvärlzy! jaéföyfe. Mycke. .oh-g.

I Biljettpriser: 1:a plats 50 öre. Barn: 1:a plats 35 öre.
, 2:a plats 35 öre. ,, 2:a plats 20 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 191..

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages