#7134: Kosmorama

085.! Firade besökare torde godbetsfullt intaga de platser hvar-till biljetterna äro köpta.

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
=:Förevisningar af lefvande bilder:

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

EEQQEÅML

fr. o. m. den 28 Annandaglpåsk t. o. m. den 30 Mars.

1. Några goda vänner.

Lustiga snapshots ur djurens lif.

 

Åter en jättefilm från egen atelier.

2.

Bröllopet på Ulfàsa.

Inspelad i trakten af Kristianstad. lscensatt och kinematograferad af A.-B.
Svenska Biograf-Teatern.

Historik öfver styckets innehåll:

Den mäktigaste ätten i Sverige under 1200-talet var Folkungaätten, och i denna släkt ingen
mäktigare än Birger Jarl, hvilken såsom förmyndare för sin son konung Valdemar ledde Sveriges sty-
relse under många år. Han var rättvis men hård och sträng och skaffade sig därigenom många fien-
der bland de öfriga stormännen. En at dessa fattade till Birger ett oförsonligt hat. Denne man hade
en dotter, som för sin dygds och skönhets skull blef kallad Sigrid den fagra. Birgers broder Bengt,
som var lagman i Ostergötland, älskade henne. l trots af den stolta släktens förbittring, beslöt han
att göra Sigrid till sin maka. arlen sände då såsom bröllopsgåfva en kjortel af d rbari tyg, i hvilken
en våd af groft vadmal var msydd, hvilket skulle syfta på Sigrid. Men lagman engt lät öfvertäcka
vadmalsvåden med dyrbara, ädla stenar och pärlor, så att den blef mycket dyrbarare än det öfriga ty-
get, och sände den så tillbaka till sin stolte broder. Denne blef då ytterligare förbittrad och drog

med väpnat följe till lagman Bengts gård, Ulfåsa, för att hindra bröllopet. Den väna Sigrid gick emel-
lertid modigt sin förtörnade, mäktige svåger till mötes, och då denne fick se henne, kände han sig så
tilltalad af hennes fägring, att all hans vrede försvann, och han utbrast: KSannerligen, om min broder
haft detta ogjordt, skulle jag göra det själfx.

Därefter följde fullständig försoning mellan bröderna.

 

BlOFON. NYTT!

Flic, Flac

t Musikaliska clo Wner.

3.

4. l den evigavårens land.

Kinématografi i färger från Pathé Fréres.

l den exotiskt yppiga grönskan af väldiga träd och prunkande blommor skymta
några förskrämda hindar fram och i den genomskinliga sjön simma de heliga sköldpaddorna
under det näckrosor med blad så stora att en man ledigt kan taga plats på dem, och hvita
lotusblommor sträcka sina kalkar upp öfver den spegelblanka ytan. Och som en värdig bak-
grund till det hela se vi vulkanen Smeros höja sin eldsprutande hjässa högt öfver molnen.

5. Frun är svartsjuk

eller

Det misstänkta hårstrået.

Dråplig fars i flera akter från hemmets och kökets miljö.

-e
Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

Å.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad lÖl-OA.

A-uneå gd Jap user; ta qso :amuuuöeud eäemam sopcq uaimqng

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain