#7131_2: Åmåls Biografteater

Simluktioner- Andelrls- får she relth unlgt plar. Herr-n, lär lilla1 flrökleln zum; slimlmi..
H-onl :kiläfnlglevr sig fasa; vild hovn-om. Hur förmigadle dxel bli då stwrålklals-mriun  på diff-II.
D-eI rus-a. mot boll-(net. Näst komm-elr :en "inslaym vlalclkler flicka i sikrbe. Äfxleln lwan blir lm-V
alrglad och springer mot to-rlnlerb. I

Salldmannen. Hans nästa upptäckt är enn flicka., slom på, skål-mit helga-allt1 sinl fin-.lf
man, i slaanldvenl. De tyclku- ilnlte (om alt-t1 blifva störda, utan. .görfaW teckenÄ åt (ip-el-lamölrleln :att
välnlda sltrlålllklalstlalrlen. M-eln lfölrgàflvlelsl. Ge sig i väg mot tlolrmot.

På oceallllens vågor. Anldlems får nu se, lem, amlmarb pm (mn glamnilwl main -och em. mig:
flicka) f-ö=rlelnlaydle i vem1 lång kysis. Anldlelrlsi mun vatltlnas. De upptäcka1 -sm-ållklmsltm-len, mfl
ge sig älv-eln- dle i väg m-oat tmnlelt. Vidal-el från sleleln till slcernl.

Operatören får sin varma mat. Uppe u" tomat. Plötsligt wnlklomm-a alla (le upp-
reltaldlo pa.rle.n. och häll-al i välgW olpmemartölrrelnv. Ander-Is, (som ulnvdikloimmiit, swe-1" att, roll? hållna, he:-
n-um mod; sitlrmndleln. Föra honom utv på djupt valtwbern samt dop-pa. holnmbm fllellia gåmlglevr.

Tilvblä. Till sllut sm- Andlerrvsl, slom nu sköter srbrlålklalstarein, sin vän npwrialt-ömln häl:Lv
gpwnlde1 på lean1 plåloe långt ut i vamatvnlem. Iniglen hjäilp. På ismasndlelnl s-tlå, hans plågmunmlm- mfl:
ski-ratta.

Den orzginellasle film som någonsin visats på en biograftealer.

87 Océså en ljuzfäélnzng

eller

gfan som ål för mycéel oxéöll

Oerhördt ràllg.

 

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn. 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

A.-B. Bongs Fabriker. Kristianstad 1910.

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages