#7113: Kosmorama

Dublivken bedes medtaga programmet och ei kasta det på gatan.

KOSMORAMA

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
:Förevisningar af lefvande bilderm

alla dagar kl. I6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

eeoaeea

fr. o. rn. den 7 t. o."m. den 9 Mars.

I. Genom Audes floddal.

Hänförande naturscenerier från en järnvägsresa längs den af floden Aude genomflutna
vildromantiska dalen i departementet Lauguedoc i franska Pyrenéerna.

K onstfilm.

Ett nytt mästerverk.

K onstfilm.

2. En midsommarnattsdröm

Efter Shakespeare.

Skådespel i 5 akter.

Hufvudrollerna utföras af fröken Napierkowska, herr Footit med söner jämte flera

andra berömda sceniska artister i Paris.

Skådespelets personer:

Theseas, härtig af Athén.

Hippolyta, Amazonernas drottning, förlofvad
med Theseus.

Hermia, Egeus, dotter, förälskad i Lysander.

Lysander, I

Demetrius, j

Egeus, Hermias fader.

Philostrat, hertigens rolighetsminister.

Helena, förälskad i Demetrius.

Oberorz, älfkonungen.

Titania, älfdrottningen.

Puck eller Nisse-Ood-Drärzg, tomtebiss.

båda förälskade i Hermia.

 

Ärtblomma,
Spindelväf,
Mal,
Senapskorfz,
Pyramus,
Thisbe

M ur

M ånsken,
Lejon,

älfvor.

l roller i pjäsen, som uppföres för
Theseus och Hippolyta.

 

Älfvor, som uppvakta sin konung och drottning.
Theseusy och Hippolytas hofstat.

Botten, in

Qvitten, handtverkare i Athen, som be- 1

:tuffa [Slätit ägppföra ett ISkaTdSràel, ka: seenen dels i Athen den i skogen

à), a t 1:: yramus oc1 is ett, v1 f"
Snut, härtigens bröllop. utan Or Staden"
Magelmaiz, r f f AAA 4
.1, lilla!!! Ae xx xxxxxxx-

(gåezå==r====zeéé= :äååwaå7aaw7awààw
l? X"

BloFoN.

f
X

w-l-I-I-I-l

" Parlsernyhet.

Gluntar på Kosmorama.

De för Kristianstadspubliken välbekanta gluntsångarne

Edberg och Wennman

uppträda och sjunga

6Gluntens svärmodG

6Bror jag är ledsen6
Bilden inspelad i Hotell Brissmans trädgård:-

Äik.&&.xex-x.x.x&.x.x.x&&,.lll.ll,ell .1.1.1.1111
:vs-7,-----OastQQQQQQQ-cé-zze

NYTT.

x-

Parisernyhet.

 

 

4. l trapetzen.

Vi få här se de berömda akrobaterna Facori, som bestå af en man och två kvinnor,
under det de utföra förvånansvärda konststycken, som utföras med underbar smidighet, skick-

lighet och säkerhet.

1

5. Marseilles hjälte.

Skämt i flera roliga omgångar.

Marius roar sig med att skrämma sina medmänniskor genom att påkläda en träbock
en tigerhud. Efter att ha satt i rörelse en större beväpnad skara går han oförskräckt med
cigarretten vårdslöst mellan läpparna, mot det förfärliga odjuret, hvilket han djärft oskadliggör
och Marius blir så hjälten för dagen och bäres bort i triumf.

Men då gör Medor det ändå bättre, han tar på sig-tigerhuden och rusar genom
staden samt skrämmer alla på flykten, till och med hjälten Marius. I

 

AL-Bflioiigfsn FZFrhrEI-kiisliånstadfin-io

 

1 sno

-udgq oag eluanamq mueaq .tasnjd ap eöuug mnjsquoö opao; uujgsoq apug

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain