#7107: Kosmorama

la qao :awmuöoxd eöemaui sapaq uazmqnd

n

www-6 ed up mqu

 

Kosivio RAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

==Förevisningar af lefvande bilderm

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

-----o

esesaaa

fr. o. m. den 28 Febr. t. o. m. den 2 Mars.

1. P Jakt på flygande hundar
på Sumatra.

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

Vid första ögonkast gissar man på ett kinesiskt skuggspel på en4 trädgren, nedtyngd
af frukter. Ett bösskott tar en ur denna villfarelse: grenen får lif i det att alla (ÅabladenIL breda
ut sina vingar och flyga sin väg. Det är flygande hundar, hvilkas nyttiga uppgift är att ut-
rota en stor del af de fruktansvärda insekter hvilka finnas i Orienten och speciellt i lndien.

Ny jättefilm från egenatelier:

2. änrik Stål

Sägner.

.Inspelad i trakten af Kristianstad.

Fänrik Ståls sägner, kinematografiskt framställda af A. B. Svenska Biografteatern, Kri-
stianstad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med de bästa utländska bilder.
Det fosterländska ämne som det behandlar är genom tidstrogna dräkter och inspelning å

 

skilda platser i fria naturen, mästerligt återgifvet.

Säkert är att (f Fänrik Ståls sägner.R i lefvande bilder skall af svenska och finska folket
mottagas med varmt hjärta, och i minnet återkalla johan Ludvig Runebergs härliga dikter
om det folk, som I

afrös och svalt och segrade tillikae.
(Se medföljande beskrifning.)
3 Amors pil

eller

Sagan om Apollo och Daphne.

Storslagen allegorisk framställning.

Apollo som just besegrat pythonormen gör sig lustig öfver Amors kärlekspilari
Amor träffar Apollo med sin pil.

Daphne, flodguden, Beneus dotter föredrager Dianas nöjen framför kärleken. I
Apollo förföljer Daphne.

För att undgå Apollo förvandlar Daphne sig till ett lagerbärsträd.

4. Unge Herr Bläcksudd.

Genomroligt skämtnummer.

.UlriåWP-it-f

 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre. p,
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e"plats 10 öre.
Rcserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

OBS.! Nytt program Torsdagen den 3 Mars.

Bongs, Kristianstad, 1010

öpta.

h

afO

dbetsfullt intaga de platser hvar-till biljetterna

085.1 Hrade besökare torde go

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain