#7078: Kosmorama

ta.

öv

k

eo

035.! ärade besökare torde godbetsfullt intaga de platser hvar-till biljetterna aro

KosMoRAMA

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
:Förevisningar af lefvande bilder:

ialla dagar kl- 6,10, 7,10, 8.10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
I jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m. i
---e

fr. o. m. den 31 jan. t. o. m. den 2 Febr.

 

 

1. Det minnesrika Verona.

Härliga skildringar af italiensk natur och konst.

:III-.2212:12

Tea terfilm. Tea terfilm.

De föräldralösa.

Efter Ennery och Cormons berömda roman.

2.

Speladt af de framstående parisiska skädespelarkraftema frökname  Rosny Uch Lucy
Fleury, fru Dalplzine Renot samt herrar Duquesne, Dorival och. Villa.

Innehåll. Tvingad af sin fader öfvergifver Diane de Vaudrey sin blinda dotter Och
gifter sig med grefve de Linieres. Dottern upptages af ett fattigt folk, och uppväxer med
deras dotter Henriette. Föräldralösa vid sexton år bege de sig till Paris. Henriette blir bort-
röfvad, men räddad af Roger de Vaudrey, och den blinda kommer till en gumma Frochard,
som skickar henne att tigga. Genom gummans ene son räddas äfven hon, och Roger de
Vaudrey, som fattat kärlek lill Henriette, för dem till grefvinnan Liniieres, som nu återfinner
sitt älskade barn. Den ädelmodiga grefven förenar mor och dotter och gifver Henriette åt
sin lycklige nevÖ Roger de Vaudrey.

Denna dramatiserade, gripande roman är ett verkligt mäster-
1stycke i sin genre.

l. Vid främmande port. 7. En moders bikt. ll. Systrarne återfinna hvar-
2. Som andras barn. 8. Den blindas lott. andra.

3. l Paris. 9. lyloderns allmosa. 12. Krymplingen som hjälte.
4. Ensamma i världen. 10. Adlingen igenkänner 13. l moderns famn.

5. IBortröfvad. henne. 14. Roge1s belöning.

6. Ådlingen som försvarare. i 15. Ett lyckligt hem.

:EL-:III

Biophon:

3. Krinolinierzetl.

Humoristisk bild.

4. Vårt lands nordligaste innevånare.

En serie nya, utmärkta bilder från Lofoten och Lappland,
visande den underbart vackra naturen i dessa nordliga trakter.
Vi se bilder från de för fisket mest bekanta byarna, hvilka ligga på kusten, med

höga fjäll i bakgrunden. Därefter få vi se några bilder från Lappland och till sist midnatts-
solen, tagen vid midnatt.

 

 

5. Akrobater på lina.

Förvånansvärda konstprof.

 

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre. 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.I

Rcserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.
OBS.! N tt ro ram Torsda en den 3 Februari.
.why

again-stenad 1910

Publiken bedes medtaga programmet och ei kasta det på gatan.f

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain