#7071: Åmåls Biografteater

ÅMÄLs BIOGRAFTEATER.

Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder

Hvarje vecka nytt program.
--o

PROGRAM

för Lördagen den 22 och Söndagen den 23 januari.

1. Från Grekland.

Intressanta bilder från Athéns hamn (bland annat ett präktigt återgifvande af en får-

transport), staden Athen, den bekanta ruinen af Acropolis, .en grekisk kyrkogård o. s. v.
Militärexercis.

2. Putte ritar gubbar. Road..
3.    Storslagen dramatisk bild.

l. Utryckningen. 2. För kärleks skull. 3. Fosterlandet framför allt. 4. Krigs-

förklaringen. jag vill godtgöra mina fel. 5. Som förpost. 6. Låt oss rädda fanan. 7.
Belöningen.

4.   Storslagen naturbild.

Vår bild visar oss en af Europas vackraste trakter, nämligen den franska Revieran.
Vi resa förbi Marseille, Szt Raphael, Cannes, Antices, Nizza, Beaulieu, Monte Carlo, Mentone,
Cap Martin. 1

5. Gendarmen med den skarpa blicken. Kau-.1.
6. De två modellerna. amma.
7.  k Storslagct, dramatiskt, koristnärligt kolorerad.

Käre Georges!

Kom till mig. jag är sjuk. jag tror att jag skall dö. Jag tänker på vår lilla jeanne
och väntar dig i dag.

 

Din Oermairze.
Telegram.
Min kära hustru. Vänta mig icke till middagen. jag vet icke när jag kan komma
hem. Det är en brådskande affär som uppehåller mig.
Din Georges.

En man, som lefver lyckligt med sin hustru, råkar dock knyta en tillfällig förbindelse
utom äktenskapet, och, som ett barn blir följden af denna kärlekshistoria, måste han nu un-
derhålla tvänne hem. Men så en dag dör hans älskarinna helt plötsligt. Hvad skall det nu
blifva af hennes stackars barn, som står alldeles ensamt i världen? Fadern tager det i sina
armar och bär det till sin hustru för hvilken han i få ord berättar sitt felsteg och som han
nu bönfaller om öfverseende för sitt barns skull.

Den stackars hustrun känner slaget förfärligt, men när den första smärtan lagt sig
vaknar i hennes hjärta alla de modersinstinkter, som länge nog-.slumrat, och hon sluter både
barnet och fadern i sin famn.

8. Skepp sam mötas i dimman

eller

Den trådlösa telegrafens triumf.

Kallisionen mellan "Florida" och "Republic".

Som bekant inträffade för en tid sedan en kollision mellan de båda oceanjättarna
LaFloridaa) och wRepublica Tack vare den trådlösa telegrafen ombord å Republic, kunde
hjälp påkallas från andra fartyg, många mil borta, och dessa skyndade till hjälp så
snabbt de förmådde, med påföljd, att såväl passagerare som manskap räddades.

Detta dramas detaljer har man nu lyckats fästa pä filmen. Först visas den nu
namnkunnige telegrafisten jack Binns, sysselsatt med att sköta den trådlösa telegraf-
apparaten ombord å Republic. Vidare när förste och andre officeren taga vakten å
Florida, i dimma, ombord å Republic efter sammanstötningen: :iKvinnor och barn
föl-stl), Florida med intryckt bog, Binns, telegraferande codeorden wC. Q. D. (Vi äro i
nöd))), dessa ords mottagande ä Siasconsets station, samma signals ankomst till änga-
ren aBaltica, hvars kapten, Ransom, omedelbart afgick till olycksplatsen, svarsignalens
från Baltic ankomst till Republic, Baltics ankomst till de nödställda fartygen, räddningen
af passagerare och manskap, underrättelsen om räddningen när land, Republics under-
gång, Baltics ankomst till Newyork och slutligen Binns, hvilken nu firas som en hjälte

En enastående bild!

9.      Kolossalt rolig.

Herr Möllers hund har sprungit bort, Ägaren låter nu utfärda en annons: (Hög
belöning erhåller den, som kan återskaffa min hund till mig. Hunden lyder namnet (Flock-c.
Snart församlades utanför hans bostad en mängd personer med hundar, hvilka alla heta Flock.
Man för-frågar sig först hos portvakten, hvilken de två-, fyr- och sex-bena sällskapet gör myc-
ket besvär. Till sist är det dock snart slut med hans tålamod och han pryglar dem alla med
en kvast. Hundsällskapet försöker en trappa högre upp. Efter många äfventyr lyckas det
dem slutligen att finna rätte ägaren. Denne öfverskådar situationen och lämnar rummet. Alla
följa efter honom. Han stiger upp i en automobil men hans förföljare äro likväl
efter honom. Helt plötsligt måste han dock snart begifva sig ifrån automobilen och får
då syn på ett träd, i hvilket han klättrar upp. De som följa efter honom få sig en spark
ofvanifrån. Nu blir det stor belägring, flyktingen vill stiga ned, men man griper honom.
Först vankas det prygel, men sedan blir det ändå förlikning.

-.-

 

Bongs, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain