#7070: Tranåsbiografen

Tranås-Biografen.

Goodtemplarsalen.

 

Program

för Lördagen den 22 och Söndagen den 23 jan.
 
. Q n 0 . 
1. tj; Utställningen i Stockholm l909. i;
Stl utmärkt väuygkad bild. S?-

 . Entrén. Stora gården. Stora trappan. Nedre gården. Fontänen. 
,. Stromkarlen. Pa musikestraden. Stora gården (generalrevy). Centralbuffén. .
 Automaten. En trädgårdsvrå. Tea-room. En loggia. Stora fontänen.
W Kaskaden. Egnahemsvilla. Lotterivilla. Rutschtorn. lgondol. Vatten-

 

 rutschbanan. Oalären. Utställningen från sjösidan. 
 En utmärkt fm bild. W
t: t;
-Ki-x - . "-
Såååäåäåååååååååååååååååååååål

2- ån envis alskare. Kom-sk.

Ny serie.

3- C7ordetz rund! på automoöil.
Hvalrossjakt i Behringssund.

Utomordentligt intressant bild af denna farliga jakt.

l. Utfärd till jakt. 12. jakt med gevär. 3. jakt med harpun. 4. lnskeppning af
fångsten.

4- c7uvelstölalen.

Amerikas skickligaste detektivs senaste bragder mästerligt Iscen-
satta i bilder.

1. Den falska kammarjungfrun. 2. lnbrottet. 3. Angifvelsen. 4. Nick Carter och
hans bäste medhjälpare. 5. Förhöret. 6. Ett spår. 7. Den hemlige medhjälparen.
8. På värdshuset. 9, Med döden för ögat. 10. l fållan. 11. Den sista kampen.
12. Nick Carter. -

5. Bränspanorama öfuer italienska Rivieran.

Man kallar Rivieran ständigt för Europas pärla. Den härliga naturen gör på
människans lynne ett djupt intryck, ty med slösande prakt har hon här skapat ett af
sina skönaste verk. Vi se det från Frankrike kommande expresståget, som Öfver-
skrider gränsen, en sådan där dammig, men likväl treflig, italiensk landsväg. När vi
stå vid gränsen, kunna vi se det rörliga lifvet vid tullen. En omnibus förmedlar sam-
färdseln. Vi se ett härligt vågspel vid Medelhafvet och det är blott med tungt hjärta
vi taga afsked af .denna bild. I

6- (Tutte som sportsman. Komet.

7. :Det åemligåetjulla skåpet. Mycket mig.
8. Vägen till lyckan.

Storslagen dramatisk bild. Konstnärligt kolorerad.

Målarens armod. - Bättre dagar. - Otrogen. -- Brytningen. - Bedragen i sin
tur. -v- Förtviflan. - Förlåtelsen. - Sex månader senare, gifta.

l en fattig atelier håller en ung kvinna på att ordna buketter af konstgjorda
blommor under det att målaren, modlös vid anblicken af sina tomma färgtuber, kastar
sina pänslar och lägger sig på soffan. Hon klär sig, tar ur skåpet sin vackraste
klädning f- sin söndagsklädning - och går med den till pantlånaren. För pängarna
köper hon bröd och några färgtuber samt återvänder med detta till den unge mannen.
Denne blir förtjust och börjar ifrigt arbeta. Försäljningen af några taflor kommer
nöden att försvinna. Artisten, hvars porträtt ha erhållit utmärkelse på salongen, börjar
komma på modet. En elegant och förtjusande ung dam anhåller om gunsten att få
sitt porträtt mäladt af honoml Förtroligheten mellan målaren och modellen tilltar med
hvarje sittning och en dag finner hans förra älskarinna dem i hvarandras armar. Hon
lämnar då sin älskare och återvänder till sitt arbete. Målaren, som blifvit fullständigt
gripen af sin nya passion, glömmer snart sin förra väninna. Men det dröjer ej länge
förr än han i sin tur blir bedragen och den unga kvinnan får en dag i sin tidning läsa
följande notis: äEn olycka hotar att träffa den franska konsten, i det att den unge
målaren George Dupin, som erhållit första pris i salongen, blifvit sårad af ett revolver-
skott. Hans tillstånd inger stora farhågor. Hon skyndar till hans sjukbädd, ty hon
har aldrig upphört att älska honom och hon ägnar honom alla sina omsorger och
hela sin Ömhet. Då den unge målaren tillfrisknat, har han ändrat sina tankar och
gifter sig med sin följeslagerska från de onda tiderna.

9- Tvärs genom Geretal.

Härliga naturscenerier från det vackra Ceretal i Auvergne, Frankrike.

10. grät icke mitt öam iår jar du mjölk.

M yrket komisk.

Bongs Kristianstad 1910.

Information

Title:
Tranåsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Tranås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain