#7066: Åmåls Biografteater

ÄMÄLs BIOGRAFTEATER.

Förstklassiga törevisningar ai letvande bilder.

Hvarje vecka nytt program.

 

Program
för Lördagen den 15 och Söndagen den 16 jan.

1. .åWöte mellan tyske kejsaren nej komm-
, 9872 af  Mycke: väuyckad bild.

Nyhet på kinematografområdet.

2. Kaleidoscop.

En kaleidoscopförevisning, som lämnar alla föregående i skuggan i fråga om öfver-
raskande omväxling och bildrikedom.
Fenomenala förvandlingsscener.

3.  Harpspelaren och hans son.

En gripande skildring ur lifvet.

En gammal harpspelare och hans lille son anlända en dag under sin vandring till
en sjökaptens bostad, där de, trots negerbetjäntens protester, få spela för den sjuka dottern.
Den lille musikanten sköter sin fiol på ett konstnärligt sätt. Som belöning för god musik,
erhåller han ett äpple af den sjuka flickan. Då han senare skall äta upp äpplet, råkar han
stanna i närheten af en fruktmånglerska. Hon beskyller honom för att ha stulit äpplet ur
hennes korg, och börjar prygla honom därför. Den gamle harpspelaren försöker hjälpa sin
son, men råkar därvid själf illa ut. Under det tumult som uppstår, blir den lille så upp-
skrämd, att han rusar iväg till hamnen, där han gömmer sig och sin fiol i en stor trälåda.
En stund därefter bäres lådan ombord å en ångare, som just är färdig att gå till sjöss. Ut-
kornna på hafvet upptäckes den lille fripassageraren af besättningen, som genast gör anmälan
till kaptenen. Denne igenkänner genast i gossen den lille fiolspelaren, och för honom till sin
sjuka dotter. De båda små bli snart förtroliga vänner. Negerbetjänten är ursinnig, då han
ser sig beröfvad flickans ynnest. Han beslutar att hämnas. En dag öfverraskar han gossen
och då han ej tror sig observerad fattar han gossen och kastar honom i sjön. Hans företag
observeras dock i tid och den lille blir med knapp nöd räddad från vågorna. Negern gripes
och blir dömd till ett förfärligt prygelstraff. Genom de båda barnens ifriga och hjältemodiga
förböner undgår han clock sitt hemska straff.

4- ån uppsägning med jlygskeppel CZUzlöur
705242-9511.

Flygskeppet har flygit i två timmar och uppnått 120 meters höjd. Till uppstig-
ningsplatsen. Förberedelser. l luften. jämte marken. Den 13 november 1908 pas-
serade Wilbur Wright öfver en rad ballonger, placerade pä 50 m. höjd och eröfrade
Aero-klubbens pris. Michelin-pokalen. 100 m. i luften pä 2 timmar. Den 18 dec.
1908 steg Wright 120 m. höjd öfver en ballong placerad 100 m. öfver marken.

5. En modern lifräddningsbåt.
6- garan af att Ölgfza en derömd man.

Kemisk.

7- (872 Äjälles död eller CUezzfingetozrzbc.

gallernas jdzytörare.

Stort historiskt skådespel från julius Cesars tid. Hela bilden konstnärligt kolarerad.

Trolofning hos gallerna. - De båda rivaler-na. - Förräderiet. - Caesars läger. -
Alecia intagen. - Ve de besegrade. w Caesars triumf. - En hjältes död.

Hos gallerna råder den seden att höfdingens dotter själf väljer sin make. Den första
scenen visar oss gallerna samlade rundt de förlofvades bord. Hon håller enligt deras pläg-
sed en bägare i handen och ger den åt Vercingetorix. Dennes rival utmanar förbittrad den
lycklige. Tvekamp äger rum. Vercingetorix besegrar sin motståndare, men skänker honom
lifvet för att icke genom ett mord fördystra det lyckliga minnet af sin förlofningsdag.

Men den besegrade svär att hämnas och går att erbjuda Caesar sina tjänster. Han
lofvar denne att föra den romerska hären till gallernas läger.

Framför Alecia. Rornarna ditförda af förrädaren anlända till Alecia och bernäktiga
sig efter en häftig strid staden.

Ve de besegrade! De besegrade gallerna defilera framför Caesar och öfverlämna sig
åt honom. Vercingetorix anländer på sin stridshäst till Caesars läger och kastar för sin be-
segrares fötter sitt spjut, sin hjälm, sitt svärd och sin sköld. Några soldater binda honom
och föra bort honom under hopens hån.

Hjältens död. l sitt fängelse afvaktar Vercingetorix döden, Hans gemål lyckas kom-
ma in. Hon kastar sig i hans armar och härpå följer en rörande scen af kärlek och för-
tviflan. l den förtviflade kvinnans åsyn göra soldaterna sin plikt och mörda hjälten.

8- Karnevalen i Nizza 1909.

Tusentals främlingar från alla delar af världen besöka årligen denna enastående och
storslagna fest, som i prakt och utstyrsel öfverträffar allt.

9- Jiamskölerskomas kapplöpning. Gerhard: rolig.

Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.

Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.
Bongs Kristianstad 1910.

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain