#7051: Barnens dag

(Sö PROGRAM för?

H för fästligheterna till förmån för

x
[Il

t i KRISTIANSTAD ÅR non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 24 Ma j.

Nationalklädd ungdom asjunger Maj i Bye å gårdar och gator kl. 5-10 e. m. och
mottager då tacksamt gåfvor i penningar och in natura till sitt w-Majgiller.

Stora galaföreställningar å Biografteatern aStjernam- kl. 6,10, 7,10, 8,10 Och 9,10 med
vanliga biljettpriser jämte öfverbetalningar.

Stort, elegant, naturskönt och komiskt program.

Fredagen den 26 Maj.

Båtfärder på aftonen efter kl. 6 till lDen hemlighetsfulla öm i Helgeå, där många
Öfverraskningar möta såsom Uberbrettelföreställningar hvarje timma efter kl. 6. Sång, musik
och spansk dans. Servering af kaffe och läskedrycker samt eldigt alkoholfritt vin m. rn. m. m.

Stora galaföreställningar å Biografteatern vKosmoramae kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10
med vanliga biljettpriser jämte öfverbetalningar. Event. uppträdande af den framstående vis-
sångaren och komikern jean Claeson. - Storslaget program - allvar och skämt -- mycket
sevärdt och intressant.

Lördagen den 27 Maj.

Kl. 8 f. m. Ridande härolder utropa och inblåsa wBarnens Dage å gator och torg.
Kl. 10 f. m. Skolbarn med svenska flaggor uppmarschera på Stora Torg. Unison
sång med regementsmusik: Sv. Ps. 124, 1-2 nVår Gud är oss en väldig borgw.

Tal från rådhustrappan af Landshöfding L. De Geer.

Unison sång med regementsmusik: wDu gamla, du friar samt nVintern rasatrr. Med
K. Vendes art.-reg:tes musikkår i spetsen drager Barnens flaggtåg genom följande gator: Västra
Storgatan, Södra Kaserngatan, Östra Storgatan, Nya Boulevardgatan, Östra Boulevardgatan,
Tivoligatan, Västra Boulevardgatan till Elem. Läroverket för gossar, där tåget upplöses.

Kl. 11 f. m. l Tivoliparken öppnas Barnens Dags marknad under fanfarer och
trumpetstötar och vidtager så ett brokigt och gladt marknadslif.

Bland nöjen och sevärdheter, som komma att bjudas en talrik och häpnande publik,
må särskildt framhållas:

Elegant karusell..
Rymlig Dansbana med taktfasta musikanter.

Skjutbana med träffsäkra geväder. -- Kraftmätare och våg.

.Waffeservez-zng à Wåjjfelöruk -V Jondäorz" - Téåus med geia-602:
- SÖeppaz-éaésåus h- Cerärzs-aésständ - Skånsk; gzillesstuga
W fervarutäl! - (Tostéontor med arg posfmäsfare --
Jofograjånlelzer - szenarläger med
revolverman och spåkärzng e-
C(re wayscoufldger m. m. m. m.

En 25 Öres o. en 1 kronas TOMBOLA

med utsökta och värdefulla vinster.
n- Hvarje marknadsbesökande räcke lyckan handen. "n

r 3 särskildt tält förevisas mot skälig entré
Seklets största (lnöerverls, Den sköggiga jätteöamen

samt å annat ställe Vörlöens skönaste kvinna.

(OBS.! Farlig för herrars hjärtefrid och förevisas därför endast för damer och
för herre i sällskap med dam.)

Trubadurer, vissångare, positivspelare, sköna zigenerskor och spanjorskor låta allt emel-
lanåt sina ljyfiiga toner ljuda å gator och rcstauranter, i husen och å gårdarna.

. i v   t:.a-:="waw.-.w . :th-MåneIr-ermmwmwmm
Kl. 3 ehmfpr-ecis skriäer genom s a en
   1 Å, 

.H- Ett stort Karneva stag 

i hvilket förekomma; Stadens grundläggare, Kristian lV, Genral Cardell och andra glorwyr-
dige män från samma tider, Snapphanar, Skördefolk, Gillesfolk, Storken, :Frun-a, Amman
med småbarn, Skolmästare med disciplar och värpande, galande tupp, representanter förlldrott, 1
Sport, Handtverk och industri. Tomtar, Blomstervagn, m. m. m. m. enligt fullständigt pro-
gram, som åtföljer Barnens Dags Tidning aDAGENS BARNw: Pris 25 Öre.

Tåget afgår från Norra Beväringsbaracken och passerar följande gator: Östra Storga-
tan, Södra Kasärngatan, Vestra Storgatan, Nya Boulevardgatan, Vestra Boulevardgatan samt
upplöses å Elem. Läroverkets för gossat lekplan.

Kl. 1 e. m. (Majgille med utsocknes gäster-w i Skånska Stugan.

Kl. half 8 och 9 e. m. Folkdanser å Dansbanan.

Efter kl. 5. Båtfärder och Gondolfärder till och från aDen hemlighetsfulla öm,
som strålar i rik belysning och erbjuder många nöjen och sevärdheter.

Kl. 12 midnatt. Afslutas dagens marknad.

Söndagen den 28 Mai.

Kl. 2 e. m. Stor ldrottsfäst å Nya Kasämen.
Entré 25 öre för sittplats, 10 öre för ståplats.
Kl. 4 e. m. Diverse nöjen å marknadsplatsen i Tivoli:
Dansbana, Karusell, Skjutbana, servering m. m.
Kl. half 1 e. m. Folkkonsert å Teatern, efter gediget program.
- Entré l krona å parkett och lzsta raden, 50 öre annorstädes.

f Là-.éb Q
.- Kr han io e. m. Afbrännes ett storartadt Fyrverkeri i Tivoli, 1.
Q

 

 

 

 

Entré till fyrverkeriinhägnaden 50 öre.

CS P3 J

Kl. 12 midnatt. Afslutas fästligheterna.

lnträdesbiljetter till marknadsplatsen 25 öre för vuxna, 10 öre för
barn, olika biljetter båda dagarne.

Märket "PANK" tillhandahålles à Barnens Dags expedition till
ett pris af 5 kronor och befriar från allt slags tiggeri.

A Ilmänheten från Staden och BLgden inbjudes till talrikt besök.

Extratåg afgå Lördags afton kl. half II från Kristianstad och
Längebro till Hessleholm, Åhus, wlvesborg, LinderÖd,
Broby, Arkelstorp och Degeberga.

 

Event. ändringar i programmet förbehålles.

Verkställande Utskottet.

=== Pris 10 öre. --

 

 

PL-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911.

Information

Title:
Barnens dag
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain