#7049: Mönsteråsbiografen

i e l
, v...
Fal,P

mönsterös-Biogrofen.

Lokal: Idrottslokalen.

Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder

Hvarje vecka nytt program.
.3-

Program
för Lördagen den 20 och Söndagen den 21 Maj.

1. TRELLEBORG sAsleTz.

En resa med ångfärjan "Konung Gustaf V."

Hvem har icke hört omtalas vår nyinrättade, storartade förbindelseled Trelle-
borg-Sassnitz? Fyra nybyggda, eleganta jättefärjor, två svenska och två tyska, uppe-
hålla regelbunden förbindelse mellan de båda platserna. Som bekant äro färjorna
byggda för att öfverföra hela järnvägståg, och vår bild gifver en god föreställnin
om huru tågen lämna och införas på fartygen. Med den vid Lindholmens verksta
byggda färjan (Konung Gustaf Va få vi göra en liten tripp öfver till Sassnitz. Den
lilla lifliga skånska staden sjunker bakom oss och det vida hafvet med dess
ångare och seglare omgifver den snabbt framrusande färjan. Många passagerare med-
följa och synas njuta i fulla drag af den härliga färden. På kommandobryggan se
vi kapten Lysander, trygg och säker, öfvervaka navigeringen. Snart är tys i kusten
i sikte och sakta löper sGustaf Vä) inli färjläget. Några ögonblick senare ångar ex-
presståget ut från Sassnitz med färjans passagerare.

En omväxlande och roande färd.

2. lntelligensens triumfi skämma

4 ---- Högintressant aktuell nyhet.- ----
3. Tibets Dalai Lama på flykt.

Ankomsten till Darjeeling pä gränsen mellan Tibet och britisk-indiska området.

1. Den heliga flyktingen nalkas indiska området. 2. Dalai Lamas stora

.eskort af asiater. 3. Tibetaner samlas för att välkomna Dalai Lama. 4. Lamas

ge ankommer till Darjeelings utkanter. 5. IFesttåget för Dalai Lama efter hans

flykt från Tibet: Fanbärare, musik, präster, rökelsebärare, kyrkliga ämbetsmän, brittiska

ämbetsmän, Lama och hans inhemska eskort, en ofantlig mängd följeslagare. Mini-

strar och diplomater på väg till emottagandet hos engelska guvernörett. T. Första
autentiska porträtt af Dalai Lama.

 

4. Hans moders sång.

Det är år 1843, då revolutionsstormarne genombrusade det soliga Italien.

Grefve Zanetti i Bologna och hans dotter Marghareta, ha hängifvit sig ät fri-
hetsrörelsen, men räddas genom en officer, som fattat kärlek till dottern. Barrikader-
na stormas. Sårad släpar sig officeren till sin älskades hem. Och medan storm-
klockan gär och skotten dåna, spelar hon för den särade den säng hans moder sjöng
i forna dar... hans dödssäng...

l. De revolutionärasl möte. 2. Guvernörens proklamation. 3. På väg till
mässan. 4. Ogonens språk. 5. l grefvens slott. 6. Patrullen kommer. 7. Fly-
gelns hemlighet. 8. sEn hvar skall arkebuseras, hos hvilken man finner vapen!
Militärguvernörena 9. ijung min moders sångr. 10. Officerens upptäckt. 11.
Kärlekens seger. 12. Barrikaderna stormas. 13. Revolutionens offer. 14. En sista
blick. 15. Hans moders sång, hans dödssäng.

5. GARCIA TR UPPEN.

Underbara prestationer af den berömda mexikanska akrobattruppen Ramon Garcia.

Succesl EXPRESS-NYHET! Succes!
Lustiga episoder ur lifvet i en storstad (Köpenhamn) efter kl. 12 på natten.

Det stora succeslustspelet

6. Fyra äkta män på vift

En natt i kneiperna och danssalongerna.

Briljant nutidsbild, vida öfveitråffande allt, som hittills framställts i denna väg, lustigt
skildrande hvad som kan hända några äkta män, då de för en gångs skull slå sig lösa för
att deltaga i Köpenhamns nattlif. ä

l hufvudrollen den framstående skådespelaren Fred. jensen.
l

 

 

 

Personerna.-

T; Grosshandl. Gummesen .......... .. Hr Fred. jensen. O
Handlande Kraft ................... .. Hr Stribolt. ED

12: Manufakturhandl. Blomberg .... .. Hr Laur. Olsen. .L SD
Q- . Fru Gummesen ................... .. Fru Magna Redöhl. -lä "f
3: ä Fru Rosa Blomberg ............. .. Fru Felumb Friis. O- I
GJ w Fru Karoline Kraft ................ .. Fru Vict. Petersen. m m
- ä Charles von Petersen ............. .. Hr Carl Petersen. Ugn, -s
"E x Lotta med slockarnea ............. .. Fru Emilie Sannon. "f -"
LI "- Champagne-Anna ................ .. Fru Agnes Lorentsen. 3; ...02
E 8 Tora Rullepölsa ................... .. Fr. Rigmar jensen. . 1 g
0  1 Blonda Mary ...................... .. Fr. Camilla Hansen. 5 g
8 .m wKalle med pjäxan ................ .. Hr Carl Alstrup. än 9-
5 0 tRödlöken ......................... .. Hr Ed. Jakobsen. a 3
:3 i:Nils med ögat ................... .. Hr Holger Petersen. m (

"g y"Peter Lungpipa ................... .. Hr Lehman. :- 5"
GL) Lo tLånga Nyckeln ................... .. Hr Winther.  å.
t, lzste Detektiven ................... .. Hr Ringheim. - o:
g 2zdre Detektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hr Jakobsen. 2-1
E fStamgäster å Kneipen i Smedens gang. 2

 

 

.Kl

Kinematografisk Veckorevy.

Aktuella bilder till dagskrönikan.
Det nyaste från alla världskanter.

8. När slutet är godt, är allting godt.

Humoresk.

 

OBS.! Sista förevisningen för säsongen.

" " " . Reserverad plats 50 öre 1:a plats 35 öre 2:a plats 25 öre
 Barn å resp. platser 35,, 25 och 15 öre.,

MEn-Bong; Fannxer. Kmuanstad,191 i,

Information

Title:
Mönsteråsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Mönsterås
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain