#7046: Kosmorama

OSMURAMA

vid O. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern)

 

Etååläàällät

fr.- o. m. torsdagen den 11 t. o. m. söndagen den 14 maj

1. Ur naturiolograf Cherry Keartons kamera

Intressanta bilder från Afrikas djurlif.

2. DEN BLINDA.

Obestridligen säsongens bäst spelade dramatiska biografbild.

1. Den af alla läkare öfvergifna olyckliga 18. Kärleken bedöfvar smärtan.

v blinda. 19. Efter operationen.

2. Ensam i parken. 20. Läkaren har gjort sitt, naturen må göra

3. Världens skickligaste ögonspecialist där resten. i
Werner Hoffer. 21. Doktorn röjer sin hemlighet, den blin-

 l-iori är blind. da förstår att han älskar henne.

5. Får jag se edra ögon. 22. Tre månader senare.

6. En operation kan ha utsikt att återgif- 23. Ögonblicket är kommit då den blinda
va eder synförmågan. skall se eller och varda i mörker.

7. Den blinda hakar sig fast vid hoppet. 24. Doktorn skrifver ett bref till Maria att

8. D:r Hoffer som är krympling, förälskar öfverlämnas till henne om hon blir se-
sig i sin sköna patient. i ende.

9. Han tror sin kärlek vara besvarad. 25. Det kritiska ögonblicket.

10. Skall han återgifva henne synen och 26. Den blinde ser.
förlora hennes kärlek. 27. O, sol, sol, härliga sol.

11. Dzr Hoffers arbetsrum. 28. Dzr Werner aflägsnar sig ljudlöst.

12. Plikten framför allt. 29. Maria får doktorns bref.

13. l den blindas hem. 30. Doktorn i sitt arbetsrum.

14. Bland; hundrade bilar känner hon igen 31. Maria vill se sin räddare.
hans. 32. Maria ser doktorn.

15. Han kommer. 33. Doktorns belöning.

10. Före operationen.

17. Skall operationen lyckas.

 

 

3. sraemaayrnaen.

En öjäri och våölig förd med ytterst spännande händelseförlopp.
-Bilderzs innehåll är i korthet följande:

Mr Thomas är anställd som ingeniör vid ett banbygge långt borta i Västern. Där
lefver han, allt under sträfsamt arbete, lycklig och glad i skötet af ett blomstrande hem, som
innesluter en kärleksfull maka och några ömt älskade späda telningar.

Emellertid uppstår slitningar mellan järnvägsbolaget och dess arbetare, när dessa af
direktören vägras begärd löneförbättring. Strejk förklaras, och ingeniör Thomas gör gemen-
sam sak med sina arbetskamrater. Trafiken på järnvägen stoppas, och ej ett hjul röres där.
Då mottager direktören en oroande underrättelse från sitt hem: hans enda barn ligger svärt
sjukt, kanske för döden, och hans maka ber honom genast komma. Omöjligt! lntet tåg
får gå. Ej ens för en sådan sak vilja de af förbittring mot direktören rrpptärrda strejkarua
göra något undantag.

Men här bryter ingeniör Thomas med dem; han vet hvad en faderskänsla i ett så-
dant ögonblick betyder, och mot deras protester ger han sig själf ögonblickligen af för att
förskaffa direktören önskadt närmare besked.

Det är dock strejkbryteri! och skall vedergällasl Upphetsningen växer, och man be-
slutar sticka en träviadukt i brand, när Thomas, lokomotiv, som han själf för, skall återvända.
En springpojke har emellertid obemärkt åhördt rådplägningen och underrättar Thomas7 hustru,
som sänder honom att tillkalla gendarmer och själf skyndar efter de strejkande till platsen
för dådet för att förhindra detta Det är i sista stund, som olyckan hejdas!

4. Turin och dess utställning i snö.

Naturens nycker.
Ovanliga sydländska seenerier.

 

 

Medan vi så godt som saknat snö här uppe i Bores hemland, har medelhafsländerna
så i Europa som Asien -a ja äfven Afrika - denna vinter haft synnerligen godt om drifvor.
Snöbollskastning i jer-usalem har ju omtalats vid flera tillfällen. Och i Italien har man idkat
vintersport när man här i Sverige vadat i gatudyn. Vår film visar Turin med dess vackra
byggnadsverk och dess utställning klädd i genuin vinterskrud.

Synnerligen effektrika bilder.

5. Petter som tjurfäktare

eller

Det kan stundom vara nog med försöket.
Ett roande skämt!

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad. 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain