#7029: Kosmorama

KOSMORA A

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

eaesaaa

fr. o. m. torsdagen den 20 t. o. m. söndagen den 23 april.

1. Cahor och Lotsdalen.

Intressanta sydfranska natur- och stadsbilder.

Cahor är hufvudstad i departementet Lot i södra Frankrike, vid floden Lot. Staden,
som har ett synnerligen naturskönt läge, är medelpunkten för en betydande vinodling, är
biskopssäte samt äger romerska fornlämningar (Porte de Diane) och en historiskt märkvärdig
katedral från ll:te århundradet, universitet m. m. Cahor är födelseort för påfven johannes
XXlI, skalden Clément Marot och Léon Gambetta. Af Dante framställdes Cahor som ock-
rarnas särskilda hemort. I

Storartade naturstenerier. - Ståtliga byggnadsverk. - Pittoreska gatubilöer.

2. Eltlöganblicks förvillelse.

Dramatisk scen af Beissier.

 

UPPTRÄDANDE.
Den äkta mannen . . . . . . . . . . . . . .. Mr Karlmos. Hustrun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lee Didier.
André de Marly . . . . . . . . . . . . . .. ,, Tréville. Barnet ................... .. Lilla Maria Fromet.

l Leon Lamberts hem råder stor fattigdom. Hans lilla tjänstemannalön räcker ej till
det nödvändigaste, och hans vackra hustru Jeanne arbetar visserligen för en syatelier, men för-
tjänsten är ringa. Stämningen i hemmet är under sådana förhållanden tryckt och enformig;
enda solstrålen är niakarnes lilla dotter Maria.

En dag då jeanne aflämnadt ett arbete i atelieren observeras hon af en rik lefveman,
André de Marly, som följer efter henne och söker vinna hennes bcvågenhet. jeanne känner
sig smickrad af den elegante herrns uppmärksamhet och anser sig ej göra något illa genom
att mottaga en violbukett och en biljett af kurtisören.

Olyckligtvis upptäcker mannen vid hennes hemkomst brefvet, och ehuru dettas inne-
håll bestyrker hustruns trohet, jagar han henne ur huset. Hemlös och gripen af grämelse
öfver mannens handlingssätt beger sig den olyckligakvinnan ner till de Marly. När lilla
Maria kommer hem från skalan, finner hon att modern är borta. Hon blir otröstlig, och
slutligen tager mannen henne med sig ut för att söka efter modern. De bege sig till Marlys
hem, och här återförenas efter en häftig scen man, hustru och dotter, medan tillbedjaren med
filosofiskt lugn begrundar sitt misslyckade eröfringsförsök.

M" Spännande drama. "m

3. Det andra skottet.

En duell med fruktansvärda konsekvenser.

Under en parforcejakt sammanträffar löjtnanten baron de Chamoneux och
vicomte La Tour.. De upptäcka af en händelse, att samma kvinna är föremål för
deras kärlek, och det visar sig snart, att den unga damen ifråga föredrager baronen.
Vicomten, som osedd blir vittne till de båda älskandes rendezvous, svär att hämnas
pä sin lyckligare rival; under en bal kommer det till ett uppträde mellan de båda
herrarna och följden blir en utmaning på duell. Tid, plats och vapen bestämmas,
och duellen äger rum morgonen därpå i en skogsdunge utanför staden.

Duellanterna växla hvardera ett skott- bom. Så skjuter löjtnanten och
lyckas träffa vicomtens höga hatt. Nu är det den senares tur, han höjer sin revolver,
men sänker den igen, förtretad öfver baronens lugna uppsyn, där han står och röker
cigarrett framför den laddade revolverns mynning. ajag väntar med mitt skott-K, säger
han, y-Jtills baronen rökt slut på sin cigarretta. aGodte, replikerar officeren, det andra
skottet tillhör er hur och när ni behagara. De båda herrarna skiljas.

Under ett spelparti någon tid senare förlorar löjtnanten allt hvad han äger
och uppmanar då vicomten att använda sitt andra skott. Eljest skjuter han sig själf
en kula för pannan. vNeja, svarar vicomten, aert lif tillhör mig och jag föredraget-
att lvänta med det andra skotteta.

Tre är senare finna vi löjtnanten som lycklig familjefader och då infinner sig
vicomten för att tillfullo utkräfva sin hämnd. Den infernaliska planen lyckas --- nu
röker inte längre den modige officeren cigarretter framför revolvermynningen, han
börjar gripas af en fruktansvärd ångest för sin hustrus och sina barns öde. Ett skott
kallar in baronens unga maka; en gripande scen följer, dä hon kastar sig till vicom-
tens fötter, anropande denne om sin makes lif. Skälfvande af rädsla döljer baronen
ansiktet i sina händer. Vicomten sänker sitt vapen. DNi darrade för mitt skott-2,
säger han, 1"och därmed förklarar jag mig tillfredsställdr.

Spännande och kraftfull från början till slut.

Express i dag från Paris. Senaste serie.

4. Kinematografisk Veokorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs Världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Kosmorama!

5. Misstag på person

eller N

Rammelbuljong och mässingsoppa i egen matsal.
m Högkomisk fars i flera akter. -----

 

i-P.. Jung: Fanrlxer, KmnanstndJOll.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain