#7018: Biorama

KARLSHAMN.

 

 

Torsdagen den 26, Fredagen den 27 ooh Lördagen den 28 Okt.
kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e. in.

Söndagen den 29 Okt. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10l 9,10 e. in.

 

 

 

P R O G R A M
1- Revy öfver veckans nyheter.

Verkligtetskinematografier från olika delar af världen.

 

 
  

  
 
 

 

 
 
 

:se 2. :es
 Monopol Film! Ensamrätt för Karlshamn! 

 

Original Kino-Drama.

 

Herr Knaust, deputerad. . . Herr Viggo Larsson.
UPPTRADANDE: Hans fru . . . . . . . . . . . . Fru VVaiida Trenman, linstspielshaus, Berlin.
Vännen . . . . . . . . . . . . . Herr Paul Otto, Nenes Teater, Berlin.

  

 

 

 Deputeraden lxvnansts unga stiliga fru står gång. Kommissarien frågar om Knanst varit 
III just och later sin man beundra sig, då, ett bref hemma niider natten. Kominissionsmed.lemmar- :II
 anländer med underrättelse att kommissionen, na intyga att han ej varit från sammanträdet .::
ll: hvari hennes man är, sammanträder en timme sedan det började, eller från kl. 6 e. in. före- 
I tidigare an vanligt. En Van till herr och frn gående dag. IIII
: Knaust anländer i samma vefva. 1I spegeln får w n u I 
: Knaiist se sin frn gifva vännen en biljett. Han U Ett al.. har formlth Sedan: nyss Sklldracle 
I beder vännen följa sig en bit: han gör så ock. lllflndelse- Her! Knaust Skall halla ett foredrflg II
 Under tiden passar Kiiiaust pa och tillägnar sig (HL-V91" ämnet: uAkten-qkflllet Six-50.111 Statens Stödle" 
::-. biljetten. Till sin fasa laser han följande ord: lvlånfen - Hansnnervosltgt hmmm?- honuom dfwk I 
 LLM: L . m, borta -1 afton Kom till mi , dai-itran, huvarfore han later en van. halla fore- II..
 k, 9,, m mån (Y 0- ll g draget, hvilket .redan är tärcligskrifyet. Själf 
I:: " l f I I sitter han bredvid föredragshållaren; inter hans 
:IE Sammanträdet har börjat, kl. är halt 9. inre syn rullar den ena tatlan train efter den ...I
::.. Knaust aiiagsnar sig så, att ingen lägger märke andra iir hans fainiljelii. Han ser sin hustru i ::..
IIII därtill. Han ilar hem, ooh hvad han där får se älskarens armar, rusar upp oeh ropar: uDetta II
=..: gör honom lialfgalen af oeli grämelse. föredrag är .en osanning, jag tar tillbaka allt 
: = half .1.0 ar han ätter på sin post, kastande sig hvad jag däri har sag-tu. ll::
I I med ifver in i förhandlingarna. Kl. 8 på mor- Man skyndar bestört till; mannen maste 
: : goneii ringer det i telefonen, det ar ett sorge- plötsligt blifvit tokig? Vännerna lagga sina ::.-
: = bud till Knaust. Man har just tratfat hans fru händer lugnande på hans axel. Knaust ser på 
I I ooh vännen döda i förinaket iKnausts hem. dem med sorgsna ögon oeh segnar död ned i. II:I
g : Han skyndar hem, där undersökningen är i full deras armar. I 
I... ...I
.III , ...I

  

 

ED]
EH:

 

3- Tvärs Öfver Polarhafvet.

Intressanta scenerier fràn en Ishafsexpeilitien.

Man inskejipar sig i den nordnorska hamnen på expeditionsfartyget, vinkar farväl åt
L:vänner pa strandenu, och sa vändes stafven mot vPolarhafvets ogastvänliga isniassor. Snart

får. man i sikte den vilda lljörnon med dess rika fågellil -e stormsvalor, borginä-stareinasar
o. v. --- men vidare gar färden. Man passerar väldiga, tiisenariga isberg, som ligga där likt

flytande fastningar. Så. ser man framför sig Spetsbergens karaktäristiska profili stamningsfull
belysning. Men man landar ej har, utan alltjämt längre upp i köldens regioner.

lvl-avi Liv inan i icon rn-l! fit-if. n-Liv onliciuli maril uvåvin-linf Fvcirnåf (rannm rln val-nv- anvn lrnnnr;

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain