#7017: Bjufs Biografteater

BJUFS  
Biograf -Teetea

Söndagen den 29 Oktober
kl. 4,15, 5,30, 6,45 ooh 8,0 e. in.

gif Första förevisningen Billighetsföreställning: i
m- Alla platser äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

 

 

PROGRAM

1- I Veckans Nyheter.

-- Pathe Journal. --

2- En resa till Nordpolen.

l Olle och Brita äro i färd med att rita gubbar på. svarta taflan. Dessa upplösa sig små-
ningom och vi se en resa i automobil, båt m. m. Färden galler Nordpolen. Och hvad vi få
npplefva är en hel massa intressanta iakttagelser, såsom isbjörnar och pingviner m. m.

 

3- Vid Donaus strand.

Vackra naturstenerier.

 

örett par iioekra ögons
-== Skull. :-

Soen af Landrin.

UPPTRÅDANDE
Herr Landrin. . . . . . Kapten Michel.
Herr Dieudonné . . . . . Major Raymond.
Fru Andral . . . . . . Den vackra grannfrun.

Två. forna vapenbröder, kapten Michel och major Raymond, bo så godt som
vägg om vägg, skilda åt endast genom grannfrnns, den vackra fru Angi-lels hus.
Den gamla damens alskvardhet förgyller upp tillvaron för de tva redan gran-ade
ungkarlarne, som svartsjukt täfla om hennes bevågenhet.

På hennes födelsedag komma båda och uppvakta henne med blommor, hvar
och en på sitt häll med den förhoppningen, att den andre måtte glömt bort be-
markelsedagen ifråga.

Emellertid råkar af någon anledning deras blod denna gång särskildt i svall-
ning, och åtfventyret slutar med, att de båda vännerna utmana hvarandra på. duell.
Bada blifva härvid särade, major Raymond dock svårare än kaptenen. Tack vare
de ömma ornsorger, som deras gemensamma gamla väninna slösar på. dem, repa de
sig emellertid snart nog. Kapten Michel, som först tillfrisknat, skickar en statlig
blomsteruppsats till fru Angele som ett tecken på sin tacksamhet. Majoren får nys
härom, och striden är nära att blossa upp på nytt, då en andra blomsteruppsats
anländer med paskrift uFran Major Raymondu. Men denne, som ännu ej är fullt
återställd, har icke bestaldt några blommor. Huru förklara detta? Vid närmare
undersökning af saken befinnes emellertid, att kaptenen -hvars besvarade min
förråder honom - är upphofsmannen till detta lilla skämt, som ändtligen helt och
hållet försonar de bada rivalerna.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
   

 

 Nytt. storartadt äkta Wild West drama! 

o oowhoys svartsjuk .

Med typiska ooh pittoreska scener ur lifvet i Mexiko samt en ursinnig

-- Kappliipning på vilda tjurar. -

Den första scenen visar oss en ursinnig kapplöpning på, vilda tjurar, hvar-
vid segraren Bob lyckönskas af ranchmannens dotter.

Cowboyen Sanchez, som är svartsjuk pa Bob, beslutar sin rivals undergång
och Bob blir, tack varel motståndarens samvetslöshet, anklagad att ha spelat falskt
samt bortjagad.

Han Vill dock ej atlagsna sig utan att först ha ätersett den oskyldiga orsaken
till sin olycka samt sänder hennedärlför en biljett med en ung tjänstilicka. San-
chez spionerar pil. henne, följer efter, uppsnappar biljetten saint binder den lilla
bndbarerskan och lämnar henne ensam i en halväg. Nu ändrar nslingen biiefvot
Och utsätter en annan mötesplats saint lot-kar pa sa sätt flickan i en snara.

vDen lilla tjåtnstiiickan, som atorfatt medvetandet och lyckats befria sig,
skyndar hein för att umlcrriitta om den fara, som hotar hennes matinor. rlljänare
och cowboy-es kasta sig i sadeln och ila till hennes hjälp. men Bob har förekommit
dem och iir nn inbegripen i strid med sin motståndare. De komma lagom för att I..
radda den tappre tillbedjaron, som erhåller sin älskadcs hand.

-- Enastående effekt. --

 

    

   

 

III-III-III-IIIII-IIII-I-.Illl.III-III.....II-IIIII:IIIIIIIIIIII:
III-...IIIIIIIIIIIIIIII-III... ...III-...IIIIIIIII ...II-...III-
...II-.IiI-.IIIIIIIIIIII...I-.IIIII-IIIII-...IIIIIIIIIIIII-.IIIII
...II-I..-III-...IIIIIIIIII......II-...-.II-I....I-...IIIIIIIIIII
i I oo eo 0 0
o. Rosalie ar trott pa tlllvaron.
Komisk seen.
ltosalio, som blifvit aifskedad al" Isin hnsbondo, söker döden i mon utan franigang. Shit-
ligcn tyck-es hon fara rakt upp i himlen, men faller snart ner igen, och detta  i. armarna pa

on jioliskonstajicl, hvillufiis statliga niilstztschrr åttcrskåinka henne lusten att lot-va.

 
 

 

 äldre lzsta pl. Stl öre, sza pl. 35 öre, Cizdje pl. 25 öre.
" barn hsta pl. I-lö öre, gult-a pl. 25 öre, Iizdje pl. lö öre,
n- Eventuella förändringar förbehålles. m

 

Klippan 1911. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain