#6993: Göta

Söndagen den 22 U
t. n. ln. Onsdagen den 25 Okt.

Söndagar kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Söekendagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m. u

 

  

 

 

Extrartummer: Veckans JXfyketer,1 Pathes journal.

-- Därefter: -
:EEEHEEEEIHHHHEH:HERRE I

 

Helfdrestallningsskàdespelet

. i .1 .; I
 1f . .r .t .w i
 ff -. "
 1. Tål-:1 l

Antikt skådespel i 2 akter. En kin

 
  
    

 

   

 

1:2.

ematngratiens triumf. 

l: - :::: [seensänninq nen utförande nn nam nuppnadt. 

EEE: Det är ju kändt att kinematogralien tillförene har doek denna öfverlägsenhet r 1 

 q: när det gäller uppförande af dramer för- framträdt så imponerande som indetta ::::
:2:a fogar öfver medel och möjligheter, hvilka skådespel, hvars utförande också kräft tre :gg
 m g teatern aldrig kan tillgodogöra sig. Aldrig .års tid ooh enorma kostnader. ih: 
 0118.! 2 min. pansW mellan första neh andra akten. W Vidare program. I". 
" ::::::::::::::::;:::::::::::::: :um::::::::::::::::::e:::iiii

 

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain