#6974: Biorama

N.
Glife-1. f ..
I  1

i ,Fr.0.mf Torsdagen den 31 Aug. t.0.m.Söndagen den 3Sept.

Säckendagarikl. 7,10, 8,10, 9,10 e. ln. Söndagar kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. nl.
-

 

w Årets största sueees. . , H

 

Henöresraliningsbnd.

  

ajffgijinag; 1:.-

 relx-f "Wii-däri. learn.. :re-:mr 111m 
I .

ål

f  . m. -
 e

i I   

  

 

Fritt efter Karin nienaens snart varna världsdel-enda hur
i 1ned samma namn. -

Den ärade hiegrafltesökande allmänheten terde observera, att det härieke är fråga
"om någen underhaltig sensatienshild, utan en hild inspelad af framstående såådespelare
i vid Berlins största teatrar. i t i!

 

 

visad senast i Malmö i n dagar för nina hus.

i P E R S l]V N E R I
Elsesalden, grefvinna .. . . . ; . . Fru VValdm-an fr. Lustspielhausl
Eva, hennes dotter . . . . - . . . . . Fr. Paldi Miiller fr. Lustspielhaus.

Stolzenfels1 grefve . . . i. . . . . . Herr Rich. Seldeneek fr. Residenzteatret.

Heinz v. Wisting, Evas förlofvade . . . Herr Erich Kaiser-Tietz fr. Neues Schauspilhaus.

Signor Bardiniftenorsangare ., i .- . f. . Herr Nowotny fr. Neus Schauspielhaus. , x
John, den gamle trotjanaren . . . . . Herr Garrison fr. Moderne Teater.

Herrar och damer ur societén, läkare, sjuksköterskor, tjänare, karnrnarjungfrur In. fl.

Handlingen. tilldrager sig i vara dagar, dels å ett adligt gods utanför Berlin,
i dels i Berlin ooh Paris.

 

 

 

Afdelnlngar :
lzsta delen. i 2:dra delen.

ä grefvliC-immnsntgaåeithemlishet-  13. frin Panelen giadjens hem.

. na r1gt1.ejare.  fr, -

s. Den inte aoeeern.  ålysgåfleöflensar"
4. Svärsonen. . i " n 111 a as are"

5l I den farhga ämm-n; . 16. Den försmaddes hämnd. ,

6. En adlig förrädare. i 17. Pa sanatoriet.
är Ett 1311.5th Älll-:fta- 1 i i 18. Vid grefvinnans dödsbadd. i

.i nnattg y. , . k. f 

9. Ett äktenskap i den fina Världen.  att Slsm :9:e mellan moder Q" dotter" ,
10. Eee nytt försök. - wannens 9 - 1 i X ,
11. Tenoren som Don Juan. 21- bn dotter 1 Sorg- , i" i I
12. Ett kvinnohjarfnas för-villelser. 22. Lyckans rosor groipà nytt.

I, ,,, 1Fullständig beskrifning fås i hiljettlnekan Åa 5 öre pr st.

Ham 9091 tillträde. W

ElltPöI ämm leta P1- 50 Öfe Mm 111-35 öre, 8=die 111.25 ere.

 

 

Första förevisningen- Söndag kl.1 4,10 i

Billighetsföreställning: alla platser 25 öre.

 

Klippan .1911. Tullbergs Tryckeri. 1

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain