#6968: Göta

Söndagen der. 18 Okt. kl. 4,10, 6,110,17,10, 8,10g9,1fo e. in.
Måndagen 1den 9, Tisdagenfden 10 ooh Onsdagenden ll Okt.11
Å i kl. 7,10, 8,110 ooh- 9,10 e. rn. , I l " i i

 I Billighetsfnreställningar Måndag., Tisdag, onsdag kl. 7,10: . U I t
-- H -- Aldre 25 öre, 2 .barn på en biljett. 1-II--n-I--m I 
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl-IIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

LÅDJE.

:2:e i Hos en svensk skollofskoloni.. i

 

:3:21 t Ljusa sommarminnen från Åhus skollofskolnni sommaren 1911.

HE: i l Utomurtlentligt intressant. i = I, i.,

:::: 1. 1.fokhus skollofskoloni. 4 7. 1Kaffetàren den bästa 
1 .III 2. I sömnens"1 armar. i i i 8. Flickorna i dans. i I
 3., Klockan 7 på morgonen:-L Tuppen 1. 9. Vägornas vildinnor.
...I har galit. 1 1 kr .I 10. Gemensam middag.
.lll 4. Morgontoalett i det fria. i . i j 11. Lekar och nöjen.

:::= 5. Flaggan i topp. 1 i i I 12. Bref från far och mor.
...I 6. 1Pojkarnes morgonbad. . 13. VEn -festdag i skogenf i
IIII J I I 114. LLLefve sommaren!LL  i in I? i i
yIll- 1 få,

all ll I: lll .I
.nl-:EH :E :I 1:lll-1 - I".
1.lin-I.. Il:li:lld::::: I.:i::=:=:::gg::

1. Y1 .
:ll-:ll ll
lll lll-lll
:himmla-.1:1  1 .
...lll-lll 

.2- Hurn   , .
Ett synnerligen intressant mnskelspel.

Brottare och atleterv erhålla helt begripligt genom1 den ständiga träningen- en synnerligen I
utvecklad muskulatur, hvarom vår bild gifver öfvertygandfe exempel; Vi1 se huru de olika arm- 1

1

 

 

och ryggmusklerna fungera, skulderbladens rörelser vid sittanderodd o. s. v. - Instruktivt.
EEHIEHHEHHIEEEH::EHIHHEI-:HIEIIIIEIIIEWIE:ESEEHEEIHBEEEEE
.I . I i i i I. a " I.
ll ll
ll ll

I.
II ll
::   . - .. Y e:
:g Stor dramatisk nyhet, utgången fran varldsfirman Tne Vitatgraph 8:e, Newyork. :1:
EE Följande afdelningariange bildens innehåll: N i . I 1 ii
:: 1. Entafvisad friare. i  Pa sjukhuset; i 
ll 2. De båda rivalera. , , 10. Poala sökerfhjalp. 1 1 ll
:: 3. En afskedshalsning från Poala. ll. Vakterna öfvermannas. 1 
:: 4. Ombord på fartyget. i  Med vapen i hand. . 
Il 5. Kapten Gilette besöker sin ameri- " 13. Poala hos kapten Gilette. l ll
H kanske vän. l14. Den amerikanske konsuln träder 
I :: 6. Den tillbedda stör sammanvaron. ,1emellan. I i 
II 7; Falsk anklagelse. 15. En misslyckad hämnd. II
:: 8. Mexikanarens triumf. g 16. Under Stjärnbanéret. f 1 i 
ll i I . I i . YII
:Eli:HIHEHHHHHHE:IHåHIIl-uääallIIIEEHEHEEIHHEaärnHI:

NYTT! Från södernsA soligaländer. 1 NYTT!

.1.   Stattensha sjöar.-

. i Underbart vackra färgscenerier. i j Sol,ffärg och leende natur.

Man gripes af längtan till det fargmattade, soliga södern när man ser dessa tjusande
taflor från sjöar och sjöstrander under Italiens blå himmel. Här och var råder lif och rörelse,
folk äro sysselsatta med tvätt, ungdomen plaskar i vattnet och anordnar små. privata kapp-
simningar o. s. V. "

 1 " 5. 1 111111. Film.

Sommarsol. IW I?

, Skalkaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdomlig lycka 7och glädje andas ur hvarjetdel
af denna älskliga bild. Man formligen fattar intresse och känner sig glad vid åseendetaf de
tre lyckliga studenterna och deras älskliga kärestor. Klara, somplötsligtjser sig på den öfver-
i 1blifna kartan, vet dock latt hjälpa sig genom att själf köpa och sätta en X"gyllene ring på sitt
finger. Visserligen är den falsk7 men hennes lilla listW lyckas och snart är den utbytt mot en
akta, och glad sallar hon sig till de andra tre lyckliga paren. 1

 

1

 

 

t

I" "  låser: Äldre: 1:a platsöO öre, 2:a plats .35 öre, 3:e plats 25 öre. 1
llll-.l-(ä-.L Barn: 1:a1 plats 3.5 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Knppm 1911. Tuneergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1911
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain