#6926: Kosmorama

Säsongens största surresnumnter 
Civilisationens obesegrade fiende 

en rivna  w
slaf - andeln 

Internationellt socialt samhällsskådespel i 40 afdelningar

Uppförd i Köpenhamn 287 och-i Malmö 88 gången

i för fulla hus   

 

 

Första hel-töreställnings-skädespel som blituit uppfördt i Kristianstad

Handlingen är förlagd till Stockholm o. London i

1. I l det ånkla men ordentliga hemmet. t- 22. Striden på landsvägen.
2. En lockande annons. r 23.V Tillbaka till fångenskapen.
3. På Hötel Royal i Stockholm. 24.I Annas far på kontoret för Föreningen af
I 4. Kontraktet underskrifves. den hvita slafhandelns bekämpande.
5. vAfresan från Stockholm. 25. kAgenterna rådslå.
6. l London. f 26. Scotland Yard får meddelande från Stock-
7. Det mystiska huset.l holm.
8. Ensam och hjälplös. 27. Georg öfvertalar privatdetektiven till ett si-
9. Föräldrarna bli oroliga öfver att inte höra i sta försök.
något från Anna. 28 På Scotland Yard. ff i y
10. Georg vinner i lotteriet och reser för att 29. .Polisen gör förberedandeundersökningar. 
uppsöka Anna. 30. Undersökningar i det mystiska huset. I

11. l Hyde Park.

12. Hos privatdetektiven.

13. En resultatlös efterforskning.

14. Georg igenkänner slafagenten.

15. På spåret.

16. En afton i det mystiska huset.

17. Mötet med Anna.

18. Flykten.

19. Flykten upptäckes.

20. Kapplöpning mellan -Cab och automobil.
21. Upphunna. i

g Pä grund at den Uäntade stora tillströmningen of äskädare komma töreuisnin-

garna att böria kl. 6,10 e. m. orh därefter i vanlig ordning 7,10 8,10 Er 9,10 e. m.
 lBarn få icke tillträde till dessa förevis-
H ningar utom då de äro åtföljda af äldre
M? Bilj ettpriserna de vanliga "M i
Utförlig beskrifning fås i biljettluckan till 5 öre pr st.

A.-B. Svenska Biografteatem har ensamrätt till denna bilds uppförande i Sverige, 
undantagandes Malmö och Stockholm t

31. Anna föres ombord å flodångaren.

32. Polisen får ett viktigt meddelande

33. Äter på spår.

34. En strid på öppen sjö.

35. Slafhandlarna öfverrumplas och intångas.
36. Befrielsen. Anna i Georgs armar.

37. Scotland Vards goda fångst föres bort.
38. Afskedet med detektiven.

39. På väg till Stockholm. "Sw
40. Äter i hemmet hos sina kära.

"TW-s

 

 

 

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain