#6921: Kosmorama

KOSMURAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

fr. o. m. Torsdagen den 29 Det. t. o. m. Ilvarsdagen den i lan.

l.  . Intressant och vacker naturbild.

En i minsta detalj oerhördt spännande film.

   

ll? W W I " tt? il? W
W W W ) il? ll? il?
t: r: t: 2- och lonssonr t; :t :t
W W W Varldens masterboxare, W w sj?

   som i den. uppseendeväckande matchen mot amerika-   I
" i " " " " naren effler vann en I sande- seger, att resultatet ut- i i " i I
V V V Y V X V
   mynnade i häftiga demonstrationer öfverallt i Förenta   
- - I - -  Staterna. Alla måste se den omtalade boxaren, denna - - - - - .
   gång i en ny kamp mot en af sina svarta kamrater.   
W...- . Sensation. www-see

Indianer 2 Indianer 2 Indianer
3. E lndianöfverfalletE
på dehgensen.

Strid mellan indianer,"cowbovs och amerikanska trupper.

Start spännande drama från indianernas vilda härjningar på prärien.

Ofverste Gordon och hans vackra dotter Bella vänta på postvagnen, som
skall föra dem öfver prärien. just som de skola åstad få de veta, att fiendtligt sin-
nade indianer äro i närheten, hvarför man råder dem att taga med sig en eskort af
cowboys. Några cowboys förklara sig genast villiga att följa med. Indianerna se
triumferande postvagnen komma och följa efter den genom bergen.

På slätten angripa indianerna. Från båda håll växlas skott och Bella tages
till fånga. En cowboy rider i sporrsträck till trupperna för att få hjälp; de öfriga
förfölja indianerna. Då jim uppnår truppernas kvarter och förklarar hvad som in-
träffat, begifver sig en kapten med en afdelning soldater i våg att få tag på indianer-
na. Emellertid har en annan cowboy nått fram till indianernas läger och lyckats be-
fria flickan. Han far nu åstad med henne allt hvad tygen hålla, men indianerna vakna
och förfölja de flyende. Kaptenen får genom sin kikare ögonen på jack, som flyr
med den unga flickan, och kommer i sista minuten den modige räddaren till hjälp.

 

 

Konstfilm i färger.

4. I - underlandet.

Vacker julbild. i

 

 

Sagoboksförsäljaren .... .. Mr Alexandre vid Comvédie Francaise..
Sagoféen ................ .. lele Berthe Bovy ,,
Den lille gossen ....... .. Lilla Marcel ,,

Vid utgången från skolan möter den lille gossen den gamle sagoboksförsäl-
jaren, som rörd af hans armod skänker honom ett par böcker. Fördjupad i dessa
inslumrar pysen och intågar nu i drömmen vid sagoféens hand i det underbara sago-
riket. Och med nöje följer en hvar hans vidunderliga sagofärd.

5.l "tunnbandskial".  

Också en bild för dagen.

Det mest ultramoderna i damtoilettväg är som bekant etunnbandskjolena,
tack vare hvilken modeoffrens xrörelsefrihete i hög grad inskränkes. Vår film ger
en lika dråplig som verklighetstrogen bild af den hjälplöshet en tunnbandsförsedd

dam befinner sig 1 så ute som inne och som slutligen tvingar hennes olycklige
kavaljer att -- köra hem henne i en handkärra!

Humor. och satir!

a
-

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e .plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

A.-B. Böngs Faorurer, Kristianstad, 1910

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain