#6919: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen

i Föreningslokalen.
förstklassiga iörevisningar at lelva-nde bilder-

N Hvarje vecka nytt program. M

 

Program

Nyårsdagen den I januari.

Svenska bilder:

1. En lappmässa i vanbo Iappkapen.

En intressant studie af vårt nordligaste folk.

1. Afresa från Undersåkers hotell. 2. På väg i fjällen. 3. Frukost vid en
säterstuga. 4. Vadning öfver ett träsk. 5. Vallbo med kyrkan i bakgrunden.I 1 6.
Lapparne anlända. 7. En gammal lappgumma. 8. Predikokåtan i Vallbo. 9. Prä-
sten på väg till! kyrkan. 10. Kyrkan. ll. Sörjande lappar på kyrkogården. t12.
Prästen tager afsked från lapparne. i

Lappmässa hålles i Vallbo endast 2 gånger om året i juli och Augusti.

2.   Komisk.

Nytt! Aktuellt!

3. D:R CRIPPENS och
Ethel le Neves flykt Öfver Atlanten.

Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt D:r Crippens och Miss
Neves flykt undan rättvisan öfver till Amerika. Med andlös spänning ha vi dag för dag läst tidnings-
artiklarne om kampen mellan Crippen och hans förföljare.

Den tiden är emellertid förbi, dåien förbrytareV var i säkerhet, så snart han satt sin fot på
utvandrarefartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vär tids stora, kanske största uppfinning, ställer sig
hindrande i vägen. I 1 I .

(tÄr D:r Crippen ombord här? lgenkänningstecken det och dets, telegraferas det till fartygen

 

 

Sensationellt!

 

 

 

 

 

 

på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå dessa telegram ner öfverallt, och lika hemligt besvaras de. -

Med nutidsmänniskans skarpsinthet märker den förföljde sina fiender i själfva den luft, han
inandas - bokstafligt taladt. Nu vidtar en täflan så spännande, att ingen kapplöpningsbana i världen
kan uppvisa något mera sensationellt. .

Ur dagens kriminella krönika!

4. EN RESA GENOM MEXIKO.

En seriey intressanta bilder.

 första våningen till vänster.,

Skämt i flera afdelningar.

6. Guildets makt eller,
kampen om enI själ;v

Ett storslaget sagospel hvari förekomma de vackraste baletter.

7. En abeUten SÖmn. Mycketkomisk.
maäeee;

Biljettprjser: lzsta plats 35 öre,l

Barn: l:sta plats 25 öre, Zadra plats 15 öre.
Grammophonmusik. m

X

 

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, nno

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain