#6918: Kosmorama

KosMoRAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m. .fr. o. m. måndagen (Flnncindag Jul) den 26 i. o. m. Onsdagen den 28 Dec.

i. London. och dess lif..

Scenerier från jättemetropolen.

Serien ll.

Marble arch- (triumfbåge vid föreningen af Edgeware road och Uxbridge
road vid nordöstra hörnet af Hyde park)j Park Lane (dess palatslika byggnader och
lifliga trafik); Amerikanska ambassadhotellet; Hyde park; Four-in-Hand Clubs
möte; Serpentinen (en vacker damm i Hyde park); Albert memorial (prins Alberts
storartade, 53 meter höga minnesvärd) och Albert Hall; HydeI park corner (där
Hyde Green och Hyde park sammanstöta och där en ståtlig port uppförts); Aspley
House och Wellingtons staty; Piccadilly cirkus (med Shaftesburgs fontän); Blom-
sterflickor på Regent street o. s. v. .

Omväxlande bilder från den britiska hufvudstaden.

2. Lyckans Vägar

ene,- M jölkflickans roman.

Amerikanskt lustspel. Muntrande handling. Öfverlägset spel.

 

   
 

Solosångl - julstömning.

AVISI MARIA,E

ben bekanta religiösa bvmnen, utföres af

en framstående sångerska.
w Sjunganöe bilo. m

 

 

 

Konstfilm. Konstfilm.

Stormningen af

4. mRöda Kvarnuzs)

Episod från Fransk-Tyska krigetu

Efter skildring af Emile Zola. I
Den spännande handlingen är uppdelad i följande 36 afdelningar.

1. Bröllopsfesten. 2. Störd festglädje. 3. Fransmännen rycka fram. 4l
Kvarnen besättes. 5. Förpatrullen. 6. Förposten skjuter. 7. Tyskarna framrycka-
8. Belägringen af Kvarnen. 9. Stormningen af Kvarnen. 10. Den unga bruden
sårad. ll. Faderlig vård. 12. Allt hopp är ute. 13. De sista stridande. 14.
Proklamationen. 15. Hvarje fransman, som bär vapen mot Tyskland utan att bära
uniform, behandlas enligt ståndsrätt som spion. 16. Domique arresteras. 17. I
vindskammaren. 18. Han måste räddas.I 19. l nattens dunkel äntrar hon efter
spalieren ned till sin käresta. 20. l hvarandras armar. 21. Vakterna äro på sin 1
post. 22. Den enda beväpningen. 23. Flykten. 251. Ett envig vid stupet. 25.
Nästa morgon. 26. Flykten upptäckt. 27. Den slagne utposten funnen. 28. Min
dotters knif. 29. Den gamle mjölnaren tager skulden på sig för att skydda sin dotter.
30. Mjölnaren dömes till arkebusering. 31. Ar Domique ej här inom en half-
timme verkställes domen. 32. En rörande scen. 33. Då domen skall verkställas.
34. Flyktingen anländer. 35. Råd inför döden. 36. Krigsrådet ändrar hastigt
beslutet och slutet på bilden blifver en öfverraskning, hvilken vi icke på förhand
vilja förråda. I

5. Max tager sig ett bad. I

Komisk scen af Max Linder.

En af de muntraste och mest fyndigt arrangerade skämtbilder man kan få se.
Lockar äfven den trumpnaste till skratt och glädje, och vEtt godt skratt förlänger lifveta.

6. wEN GLAD JULl-w

lån julhälsning inspelad å egen atelier af wKristianstadsbora.

A.-B. Bungs Faoriker, Kristianstad, 1916 4 5..,

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain