#6917: Åhus Nya Biografteater

, toihus liva Kiagrafteater.

. Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder

1,"-

vé) Hvasz vecka nytt program. 

 

PROGRAM
"Två föreställningar Annandag jul den 26 Dec. kl. VÖ lo. kl. 8 e. m.

Jägarlif i Polarisen.

x1. På isbjörnsjakl i Norra lshaivet.

Värklighetsbild af största intresse.

l. I Polarhafvet. 2. isbjörnar i sikte. 3. Jägarne draga åstad. 4. Ögal mot
öga. 5. Ett lyckadt skott. 6. Bytet föres ombord. 7. Björnungarna tagas till fånga.

2. En envis älskare. 
3. En vinterdag i Auvergne.  

En intressant och omväxlande bild, i hvilken en säregen vinterstämning gör
sig gällande. För idrottsvänner bör den vara af särskildt intresse, i det den visary
käcka skidlöpare, som göra halsbrytande hopp eller företaga uthållningslöpningar
med seg ihårdighet.

4. Lilla Hannas sista dröm.

 

En synnerligen vacker och hjärtegripande bild.

5. Rina 6fllifvet på sjön".

Det finnes knappast något så sevärdt som den kinesiska staden Kingo-Schou,
som, genomkorsat af kanaler och öfversålladt afx gamla pittoreska byggnader, är lika
lifligt trafikeradt af sina båtar, som någonsin Paris eller London af sina åkdon. IV
, hamnen är det en riktig skog af rår och master, bland hvilka man tydligt kan urskil-
ja krigs-djonkerna, som skulpterade och .grannt målade likna ömtåliga leksaker. "

6, En afbruten sömn.

Skämt. i W,

7- Zen ålznde från Å Jerusalem.

Passions-spel.
En unik bild från Kristi tid af framstående konstnärligt värde.

-  Konstfllm !W
8. Den sista Visan.

Speladt af följande framstående artister i Paris.

Herr Henri Duval vid Chätelet-teatern. Herr Leon Cossel vid Theater de
ltAthénée. Herr Draquin vid Rejane-teatern. Fröken jeanne-Marie Laurent vid Vau-1
deville-teatern. Fröken Reine Deschamps vid Andigu-teatern.

1. l musikkonservatoriet. 2. Spirande kärlek. 3. (Ingen konstnär i familjem.
4. Der-älskande fly. 5. Nöden som gäst. 6. Lyckan ler åter. 7. l sirenens garn.
8. Brustna band. 9. Mellan kärlek och plikt. 10. Den sista visan.

9. t-luaö ett glas getmiölk
i kan töraraska.

Sällan har någon så rolig bild som denna visats.
t


Biljettpriser:  ålagts-0 öre öre, 2zdra 35 öre.

 

 

 

 

 

 

 

A173. Bong; FaTJI-iker, Krisitiafnstad, 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain