#6915: Kosmorama

I

OSMURAMA

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

. .

fr. o. m. måndagen den th. o. m. Fredagen den 6 lan.

 

 

m-Säsongens finaste program. M

1. Pathé journal.

Bilder till dagens händelsen:

Sofia: Konung Ferdinand beger sig med stor eskort till Parlamentshuset för
att öppna parlamentet. -

Loudres: 800 amerikanska matroser täga4 med musik i téten till den bankett
staden inbjudit dem till. "
Melbourne: Striden om Melbournepokalen i rodd.

London: Valstriden i full gång. Väggarna klädda med valplakat. Daily
News valbarometer.

Etampes: Madame Marvingt och mr Durican starta för att täfla om Fennia-
pokalen i flygning. De skaka hand med aviatikern Farman före uppstigningen.

Ria de janeiro: Brasiliens nye president beger sig med stor eskort under
hällregn till senaten för att aflägga ed på författningen.

Moskwa: Moskoviterna åse en strid mellan vargar och hundar.

Omväxlande dagsbilder från "alla världens hörn".

Konstfilm: Konstfum:

2. l blommornas rike.

Sagospel med blomsterprakt, kvinnlig fägring,
dans och lek af Gaston Vallé.
Kinematografi i färger.

Det är ett synnerligen vackert féeri denna film framställer. Den fagra Carmen
älskar Pedro uppsöker honom och fängslar honom med sin dans. Men så blir Pedro
svartsjuk och lämnar henne. Ute i blommornas rike återfinna vi henne. Hon in-
somnar berusad af blomsterdoften, och i drömmen ser hon det ena hänförande sce-
neriet efter det andra passera.

Handlingen försiggår i naturskönv näjd.. Carmens roll spelas på ett charmant
i sätt afwfröken Napierkowska.

Sevärdhet af rang.

Edison film. Direkt från Amerika.

s. Den svenske emigrantens

ätuentyri Kanadas urskogar.

Kinematograferat af uärldsfirman Edison, Dewyork.

Denna spännande och intressanta bild är inspelad efter en verklig händelse.
Af det rikhaltiga innehållet framhålla vi särskildt följande scener:
Svensk-amerikanen. - Emigranter. - Ett besök i den främmande staden." - Hemlandstoner.

Emigrantens dröm. - Frestelsen. - En röst från hemlandet. - Den svenska sångerskan. - Ameri-
kanska skurkar. - Hvad den svenske emigranten hörde om sig genom nyckelhålet. - Det svenska
blodet jäser. - Den modige svensken. -- En mot sex. - Räddad. - En man med hjärtat på rätta
stället, men så var han ock svensk. - Ett igenkännande. - Odets sällsamma utslag, hon var hans
ungdoms brud.

4. Genom Tarns klyftor.

En sällspordt fager båtresa från St. Cher vid floden Tarn till Rozier i Sydfrankrike.

.5. Hans-vill bli jockey.

- En SpOFtSman SOm få.. -

Det är icke hvem som hälst förunnadt att bli jockey. Vännen Hans7 som har sina idéer.l har
föresatt sig att bli en dylik hästman, men befinnes vid vägning inneha en vikt af 78 kilo. Kom igen
när ni väger 45, får Hans till svar, och vår man börjar en minst sagdt lifsfarlig afmagringskur. Att
Hans till slut gör ett jämmerligt fiasko som jockey behöfver väl knappast nämnas.

En omväxlande och munter bild.

6. Ett Godt nvtt år!

En nyårshälsning utförd i Kristianstad å egen atelier.

fögggrgndkaf helgdag nytt program Lördagen den 7 lan

A.-3. Bongs Faorlker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain