#6904: Åhus Nya Biografteater

Hhus nya Kiogmftecrter.
Två föreställningar hvarje Söndag kl. Ö och kl. 8 e. nz.
Förstklassiga förevisningar ai lelvaiirle bilder

weir) Hvarje vecka nytt program. (än

 

PROGRAM

Söndagen den 15 januari.

 

Bilder i dag från Dissabon.

r. Revoluticnen i Prtugal.

Dessa bilder äro tagna under själfva revolutionsdagarna och gifva en utmärkt illustra-
i tion till tidningarnas dagliga medelande om striderna i Lissabon. Sålunda ser man det ge-
nomskjutna Kungl. palatset samt en del större hus, som blifvit totalt sönder-skjutna under
bombardemanget.

Utmärkta bilder tagna i Lissabon Linder själfva revolutionsdagarna.

Lönnväggen, genom hvilken konungen och hans följe lyckades undkomma.
Kungliga palatset ((Necossidadesw.

Ett fönster till konungens rum, sönderslitet af granater.

En gatlykta som träffats af fem granater.

Folkmassa jämte soldater samlades framför jesuitklostret, hvarifrån de första skotten
aflossades.

6 Inriktade kanoner och barrikader.

7. Ett genom granalexplosioner ödelagdt hus.

8. Restaurationsmonumentet.

9

0

 

.wiki-0507..

Vid bårhuaet. Liket efter en dödad föres ut.
l det inre af ((Governo civila. Några troféer, som vunnits af republikanerna.

2. Lehman har stulit en matta. 
3. Juläfventyr i drömlandet.

Ovanligt vacker och roande bildserie.

4. örlorad i snönr.

En räddning i Alperna. S:t Bernhardshunden som räddare.

En af säsongens finaste bilder med effektrika, gripande moment ur lifvet, och de
mest härliga naturscenerier.

s. Från liluetpå prärien.

utomordentligt fängslande bilder från pampas-slätterna i Hrgentina.

l. De vilda hästarne drifvas fram. 2. Cowboys, ryttarbragder. 3. En uppvis-
ning i Buenos Ayres. 4. Vilda hästar och tjurar infångas och rämjas. 5. Ridt på vild tjur-

6. Kejsar Nero på krigsstigen0

Komisk.

Konstfilm. Konstfilm.

Brooer Vencenti.

Framstående franska skådespelare medverka. lscensättning ytterst praktfull.

s. Tobaksindustri på.
Sudaöarna.

Synnerligen instruktiv och intressant.

Kvinnliga öoktorns man.

Genomrolig.

7

 

 

 

4 .0

Biljettpriser:  gäatärät) öre, 2:dra 35 öre.

Å.-B. Songs FabrikenTål

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain