#6894: Åhus Nya Biografteater

Hhus liva Biogrdfteater.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.
Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder

vi? Hvarje vecka nytt program. -éE-d "I
a-.

Program
"Söndagen den 22 januari.

l. Karneval i London.

I2. En stor hatts vedermödor. Skäm.,
3.  a En af säsongen vackrasta bilder.
f4. l Fernpass (Tyrolen).

Vår bild visar Fernpass, vildromantiska trakt. Sönderklufna berg från hvilka vatten-
fall utgjuta sig i de fruktbara dalarna draga förbi oss. Vattenmassorna samla sig i de af
djupa skogar omgifna ((Hvita Å sjöm och ((Blindsjönv. Genom en förträffligt lyckad toning
blir bilden i sina enskilda scener verksamt analyserad och bjuder åskådaren en förträfflig ut-
sikt öfver dessa naturens härliga trakter.

5.  Komiskt.

 

 

Ö

M

DE

 

Säsongens största succésnummer.
(ivilisutionens obesegrade fiende.

 

.M

VITAv

 

i SLÅFHANDELN.

Internationellt socialt samhällsskådespel i 40 afdelningar.

Uppförd i Köpenhamn 287 och i Malmö 88 gånger för fulla hus.

Första hel-föreställnings-skådespel som blifvit uppfördt i Åhus.
Handlingen är förlagd till Stockholm och London.

1 I det änkla men ordentliga hemmet. 22. Striden på landsvägen.

2. En lockande annons. 23. Tillbaka till fångenskapen.

3. På Hotel Royal i Stockholm. 24. Annas Far på kontoret för Föreningen
4. Kontraktet underskrifves. af den hvita slavhandelns bekämpande.
5. Afresan från Stockholm. 25. Agenterna rådslå. -

6. l London. 26. Scotland Yard får meddelande från Stock-
7.l Det mystiska huset. holm. .
8. Ensam och hjälplös. 27. Georg öfvertalar privatdetektiven till ett
9. Föräldrarna bli oroliga öfver att inte höra sista försök.

något från Anna. 28. På Scotland Yard.
10. Georg vinner i lotteriet och reser för att 29. Polisen gör förberedande undersökningar.
uppsöka Anna. 30. Undersökningar i det mystiska huset.
11. I Hyde Park. 31. Anna föres ombord å flodångaren.
12. Hos privatdetektiven. 32. Polisen får ett viktigt meddelande.
13. En resultatlös efterforskning. 33. Äter på spår.
14. Georg igenkänner slafagenten. 34. En strid på Öppen sjö.
15. På spåret. 35. Slafhandlarna öfverrumplas och infångas.
16. En afton i det mystiska huset. 36. Befrielsen. Anna i Georgs armar.
17. Mötet med Anna. 37. Scotland Yards goda fångst föres bort.
18. Flykten. 38. Afskedet med detektiven.
19. Flykten upptäckes. 39. På väg till Stockholm.
20. Flykten mellan Cab och automobil. 40. Åter i hemmet hos Sina kära,
21. Upphunna.

 

W

OBS.!

-
m" Biljettpriserna dc vanliga.

 

Barn få icke tillträde till dessa förevis-
ningar utom då de äro åtföljda af äldre.

M

Utförlig beskrifning fås i biljettluckan till 5 öre pr st.

A.-B. Svenska Biografieatern har ensamrätt till denna bilds uppförande iV Sverige,

undantagandes Malmö och Stockholm.

 

.&.&..

.x-x.&.x.x xx xx.x.x.x. .x-
22-72,--7777972-39-

 

A.-B. Bongs Fabrikeir, Kristianstad, 1911

fx

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain