#6891: Åhus Nya Biografteater

ähus nya Biografteater.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

Förstklassiga törevisningar af lefvande bilder
Ne Hvarje vecka nytt program. M

 

PROGRAMD

Söndagen den 29 Januari.

I. Veckokrönika i bilder.

Omväxlande framställningar af dagshändelser i olika länder.

Finska landtdagen har öppnats, landtdagsmånnen lämna ständerhuset. w
Frankfurt am Main, på Margarethadagen; älskliga flickor dela ut blommor och insam-
la pengar till fattiga barn. - Ett luftseglingens offer. - Crippenprocessen i London.
- Chemenitz: luftskeppet (Morning Post) startar i Moissen, seglar öfver Engelska
kanalen vid Szt Vallery en Caux och landar i London samt exploderar en half timma
efter landningen (synnerligen intressant bild.) - Ett minnesmärke öfver Bismarck in-
viges. - Hertigens af Teck begrafning i Windsor. - Kejsar Wilhelms, kejsarinnan
Augustas och prinsessan Victorias besök i Ryssland. - Katastrofen i Bryssel den
24 oktober o. s. v.

En intressant revy.

2. Den uppfinningsrike skräddaren

Muntrationsnummer af första rang.

3. Prinsessan och slavinnan.   
4. E tt stjärnfall. I

Religiöst sagospel. Kinematografi i färger. Gripande, briljant arrangeradt stycke.

5- Cayélzlsfer z. (Telgzlséa armén.

Tjänstgöring på fältet. I kasernen. Exercis.
En högst intressant film som kommer att väcka beundran hos alla.

Konstnärlig kinematografbild. Film diArt Paris.

6. Han söker glömska.

Denna bild är inspelad af franska artister med världsrykte.

Hufvudrollen utföres av den berömde skådespelaren Herr Marié vid lsie de
Odéon-Teatern i Paris.

1. NEAPEL, dess gator ochI handtverkerier.

Intressanta skildringar.

Ur serien: ((Tvärs igenom Afrikas

s. Léoparöiakt i Hbessinien.

Intressanta värklighetsbilder från Afrikas inre.

Vi äro i dag i tillfälle att visa en sensationsbildlaf första rang: en leopard-I"
jakt i Abessinien.

9. E n jungfru för herrn, en bezfiånt
  , Komedi af Max Linder.


Biljettpriser:  glåltårgö öre, 2:dra 35 öre.

 

A.-B. Bong: Faonker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain