#6889: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen

i Föreningslokalen.

Förstklassiga iörevisningar af leivanrle bilder
" NL Hvarje vecka nytt program. M

 

- PROGRAM

Söndagen den 29 januari.

1. Ur djurens rike.

Högst intressant och lärorikt.

1. Kängurun, en utmärkt boxare, denna sport hans största nöje. 2. Indiens vilda ås-
nor, hvilkas snabbhet och skygghet äro kända. 3. Zebror. Deras skönhet och svårigheten
att tämja den anmärkningsvärd. Hudens konturer, ehuru på bilden så tydlig, äro ytterst svå-
ra att skönja då djuret är i sin naturliga omgifning. 4. Giraffen. Hemma i Afrika, söder
om Sahara. Det högsta kända ldjur nu tillfinnandes. Bemärk frambenens egendomliga ställ-
ning, då giraffenl upptar något från marken. 5. Hjord af bisonoxar. Dessa djur äro nära
utdöda, oaktadt för inte så många decennier sedan millioner ixisterade. 6. Engelsk vild hvit
tjur. skilja sig från de tama djuren därigenom att de vanligen äta Linder natten och sofva
om dagen. Flodhästen hemma i Afrika. Ehuru till synes ytterst klumpig rör han sig med
snabbhet äfven på ((terra firma). 7. Bruna björnen, den mäst påträffade, hemma i de flesta
delar af Europa. 9. Ung, syrisk björn, finnas bland Palestinas bärg, särskildt Libanon och
tillhör det släkte som af David dödades under hans herdetid. 10. Björn från Himalaje. Hän-
gifven åt den söta honungen, som för honom är lifvets allt. 11. Rysk björn, en ful bjässe,
nästan utan svans. Lefver ett solitärlif och ligger ide om vintern. 12. lsbjörnen. Fiskaren
bland björnarna, en sport uppdrifven af honom till stor skicklighet.

Den blinöe från )erusulem.

Passions-spel. En unik bild från Kristi tid af framstående konstnärligt värde..

N

3. Hjortar i frihet.  

4. Sommarnöje hemma. v

Komisk.

.UT

Ondt krut iörgàs inte så lätt. 
6. juvelstölden.

Amerikas skickligaste detektivs senaste bragder mästerligt iscensatta i bilder.

1. Den falska kammarjungfrun. 2. Inbrottet. 3. Angifvelsen. 4. Nick Carter och
hans bäste medhjälpare. 5. Förhöret. 6. Ett spår. 7. Den hemlige medhjälparen. 8. På
värdshuset. 9. Med döden för ögat. 10. l fällan. 11. Den sista kampen. 12. Nick Carter.

1. när huset skulle reparera

Stor skrattsuccés. i
WWW

" " " - 1:sta plats 35 öre,
B lllettprlser" Barn: 1:sta plats 25 öre, 2:dra plats 15 öre.

Grammophonmusik.

 

A.-B. Eongs Faonker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain