#6879: Åhus Nya Biografteater

- fihus nya Biografteaier.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

Förslklassiga iörevisningar af lefvande bilder

Ne Hvarje vecka nytt program. M

PROGRAM

SöndagenP den 5 Februari.

1. Europas stalsölverhuvuden,

käjsare: konungar och Frankrikes president fotograferade vid fästliga tillfällen.

K
I . .. .
z. Den Ö ctrfue cv listen. 


ff r
i" AFde N .d d ll i V

3 ål; . llllll ellltlS [0 lllllg. Q;
i  Ett helt skådespel, prisbelönt på kinematografiska utställningen i 
I. Milano. Som ett kinematografiskt mästerverk framstår 

A denna bild i hittills oanad fotografisk skönhet. 1,5

ll-X .1-3

Bilden för dagen. "m

4. Tolstgys begrofning.

Storartade hedersbetygelser. - Väldiga folkmassor i rörelse.
En bild som bör ses af alla.

5. Naturens under.

Sällsynt storslagna scenerier.

Ingenting återgifves så briljant af kinematograffilmen som forsar och vatten-

fall.

vattenfall, äro föremål för återgifvande så inses att resultatet måste bli utomordentli
Denna bild är också en af de hittills allra främsta i sitt slag.

Bör ses af alla som älska en storartad natur.

s. Damhattar.

När då såsom i detta fall åtskilliga af världens ståtligaste och mest pittoriska

gt.

Elegant kolorerad bildserie visande damhattarnas utseende från medeltiden

till nuvarande tid.

Ett besök i

1. AnlwerpensV zoologiska trädgård.

Kinematografi i färger af Pathé Frérés.

Ingen bör försumma se dessa utomordentligt intressanta djurstudier hvartill

motstycke aldrig förut visats.

s. En afmagringskur.

Oerhört komisk och skrattretande.

1:sta plats 50 öre, 2:dra 35 öre.
Barn 20 öre.

Biljettpriser:

 

A.-3. Eongs Pam-mer, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain