#6878: Kosmorama

KOSMURAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

1. Pathé journal.

Bilder till dagskrönikan.

S:t Firmin. Härtigen af Chartres, stor idrottsvän, är död och begrafves liksom andra
aflidna af huset Orléans i kapellet Dreux.

Birmingham. Ett regemente återvänder efter 18 års vistelse i Indien.

Gravesend. Militärlif ombord på Minnesota. Dans och hurrarop. Skeppskatten
är ängslig.

jasrzaja Poljana. Efter Tolstoys begrafningx samlas bönderna vid hans graf ute i
skogen för att bedja. ,

Melbourne. Stor idrottsfest, under hvilken 10,000 manliga och kvinnliga gymnaster
och sportidkare uppträda under lifligt bifall. Festens wcloua utgöres af att de uppträdande
bilda Australiens karta å det stora idrottsfältet.

Nantes i Loireflodens våld. Roddbåtstrafik på gatorna i förstäderna liksom i stadens
centrum.

Omväxlande dagsbilder från när och fjärran.
I!!

2. (flows  bal.

Gtt par "onämnbara" till oriktig adress.

john och Mary, hemligt förlofvade, skola på bal tillsammans. Det är Marys första
bal. john är ute för att handla en del toilettförnödenheter, bl. a. ett par underbenkläder, och
samtidigt köper han en present till den älskade. Hemkommen skall han sända Mary presenten
med bifogadt bref: aAlskade, bär dem för min skulle, men budet råkar taga miste på paket
och öfverantvardar i stället - de onämnbara till Mary! Hennes fasa och förtrytelse när hon
får se paketets innehåll, är gränslös, och på balen är john sbara lufta för henne. Men så
klarar saken upp sig, och slutet blir godt - allting godt.

Våldsamt skrattretande "lustspel".

3- NGEN-

Ett gripande drama från Sing Sing fängelset i Dewyork.

Sällan eller aldrig far ell sådan:l nia-Äng! gripande drama vis-als som della
ulan all dock" vara rajjflande. Ze! egarmania spel som de öfver geia
världen berömda Wilagrapfs skådespelare iår jramsläller är
rentI afförvånansvärdl, se 610!! den lilla flickan som
endast är 6 år ocg" spelar sin roll så all
ingen kan anmärka den.

Vi känna alla till den gripande berättelsen om den arme lifstidsfången, som till säll-
skap och tidsfördrif i sin cell dresserat en liten råtta, det enda lif, som hyllade sig till honom
och som han kunde kalla sin egendom. Hur grymt, meningslöst grymt var det icke af den
nye, brutale fångknekten att rusa in i cellen, taga djuret, kasta det på cellgolfvet och med ett
hånskratt ihjältrampa det. lcke kunna vi förvånas öfver, att den arme fången, som ser sig
beröfvad det enda väsen, som var vänligt mot honom, i vrede kastar sig öfver den hård-
hjärtade fångknekten för att strypa honom. Olyckligtvis för fången hade fångknekten rätten
på sin sida. Ställd till ansvar för sitt uppförande, kan den arme fången endast berätta hvad
som skett. Guvernörens hustru och lilla dotter blifva rörda af fångens änkla ord, och på
den lilla flickans bön blir straffet det mildaste som kan ådömas honom.

En vändpunkt har inträffat i lifstidsfångens andliga lif och med det också hans upp-
förande, och tack vare det intresse guvernörens hustru och lilla dotter fattat för honom, får
han snart lof att arbeta i deras trädgård. Under denna tid blir han i tillfälle att lära känna
goda människor och får en annan syn på lifvet.

fin dag då han arbetar i trädgården får han se skyhöga eldflammor uppstiga från ,
guvernörens hus. Han skyndar dit och får veta, att guvernörens lilla dotter är instängd i
det brinnande huset. Gång på gång har man försökt bringa henne hjälp, men af eld och
rök blifvit tillbakadrifna. Lifstidsfångens blick lyser till af glädje, glädje öfver, att försynen
lagt i hans hand att genom uppoffrande af sitt lif rädda den, som hade haft barmhärtighet
med honom. Han skyndar in i det brinnande huset, uppsöker rummet hvarest flickan ligger
halfkväfd af rök, tager henne i sina starka armar, rusar åter in i eldhafvet, kommer ut i fria
luften, där han mottages "med höga bravorop, nedlägger sin börda på marken och segnar
till jorden.

Nästa scen visar oss lifstidsfången ligga döende af sina brännskador, under det den
lilla flickan lägger sin lilla runda arm om hans hals.

4. - l U m b r i e n o Såläårläåfggräsåzgååegfnngsa vliälllgglrlrjantiska
5. Skådespelerskor på landet.

Landtluft och tea tet-luft. "

Lotta Bach är en ung vacker skådespelerska, som helt oväntadt får ärfva en liten
landtgård. Allting är nytt och intressant, men längtan till teatern kommer snart öfver henne.
Ett resande teatersällskap, hvars primadonna fått tandvärk och ej kan uppträda, räddar henne
ur en svår knipa och hon får samtidigt inandas litet teaterluft, som hon så lifligt längtat efter.

En roligt hopkommen bild.

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain