#6877: Stora Biografen

Ar 

ng
= WENEBSBOBG:

Förstklassiga förevisningar af leivande bilder

slå-"à- Hvarje Vecka nytt program. -Qva

    

 

 

Program

Lördagen den 4 t. o. m. måndagen den 6 Febr.

l, Traftäflingar på Hjälmaren.

Intressant sportbild.

 

2. Fars docka. Komet..
3. (Safar fås! 608 sulfanen af (50010.

Intressanta naturbilder.

Vi förflyttas till fjärran värdsdel. Den mäktige sultanen af Solo gifver en
stor fäst. Först tågar sultanens brokige armé ut till fästplatsen, följd af sultanens
hedersvakt, företrädd af klingande musik. Följa så prinsarne vid hofvet, omgifna af
sina uppvaktande, samt hofdamerna. Vi se sultanen träda ut ur sitt palats vid pre-
sidentens arm och åtföljd af europeiska myndigheter. Den officiella mottagningen ta-
ger därpå sin början, hvarunder trupperna afgifva dånande saluter. Med anledning
af fästligheten för folket mottaga rikliga gåfvor, bestående af matvaror, frukter m. m.
Sedan fästligheten så är afslutad afreser presidenten i galaspann. Filmen afslutas med
pilgrimsfärden till moskén. Hvart tolfte år promenerar sultanen till fots på slottets
stora gård. 1 V

m., Bilder från fjärran värdsdel. .m

 

HB-filnr. Hmerikanskt lustspel. Svensk text!

4. = KÄRLEKSDRYCKEN. =

m" En roande komedili 3 akter. medryckande och briljant spelad. .H

Hufvudpersoner: thättan, husets förtjusande dotter och snart för-älska i

lngeniören, också träffad af Amors pil.
Familjeslavinnan, insjuknad i influensa och ömt älskad af
Snickaren, som är grymt svartsjuk.

Alltihop är egentligen familjeslavinnans fel, ty hon insjuknar. Husets rara
dotter ikläder sig hennes skepnad, och nu börja förvecklingarne. lngeniören äm-
nar inspektera sitt nybygge och inför sig arbetsdräkt. De två råkas då han först vill
köpa sig en tår mjölk. Det blir kärlek och förvecklingar och svartsjuka i långa ba-
nori tills vederbörandes mammor råkas och afslöjas anonymiteten,hvarefter allt är
klappat och klart för giftermål. 1

5. I den eviga Vårens land.

Kinematografi ifärger af .Pathé Freres.

l den exotiskt yppiga grönskan af väldiga träd och prunkande blommor skym-
ta några förskrämda hindar fram och i den genomskinliga sjön simma de heliga sköld-
paddorna under det näckrosor med blad så stora att en man ledigt kan taga plats på
dem, och hvita lotusblommor sträcka sina kalkar upp öfver den spegelblanka ytan.
Och som en värdig bakgrundrtill det hela se vi vulkanen Smeros höja sin eldspru-
tande hjässa högt öfver molnen.

Ö, H fs m Stor skrattsuccés.

Unge herr Max skall för första gången i sitt lif ut på kärleksäfventyr. Han har ett litet
rendez-vous med en ej mer i sin första ungdom stående dam, som han lärt känna under sommaren
och som förd på genomresa genom staden ger vika för hans böner. Men när Max litet konstig i
kroppen af sin väntade lycka söker sig ut. måste han passera sina föräldrars sofrum, och drumlig och
fumlig, som han är, stöter han mot möblerna och ramlar omkull under hiskeligt brak. Följden blir
att föräldrarna vakna och herr Max blir tvungen att under en storm af ovett draga sig tillbaka till sitt
rum. Där är han nära att alldeles misströsta, då han plötsligt får en idé. Med ett rep lyckas han
äntra ned på gatan undan sina föräldrars argusögon och är just på väg med jublande hjärta öfverrsin
frihet för att skynda bort till sin älskade, då i detsamma två poliser, som observerat den mystiska
figurengkomma neddinglande från ett fönster, och lägga vantarna på honom. Herr Max visar dem
sin kärleksbiljett och småskrattande släppa de godhjärtade lagens väktare den stackars missdådaren.
Andtligen står han framför målet för sin nattliga flykt, hotellet, där hans älskade väntar honom, och
med klappande hjärta begär han upplysning om hvar det i biljetten omnämda rummet är beläget.
Men, o ve, utanför detsamma står ju ett par manskängor. Detta måste det vara, det däramed de små
förtjusande fruntimmersskorna.

Han stiger in... borta från sängen hör han de jämna andedragen af en sofvande. Han
smyger närmare och omfattar en hand, som han öfverhöljer med kyssar, men plötsligt ramlar han
baklänges med benen i vädret under en störtskur af sparkar och knytnåfslag. Han har gått fel och
kommit in i den äkta mannens rum.

1. En natt i Köpenhamn

eller

i Bondfångareklor.
(nutidsbilö från det mörkaste Köpenhamn.)-
Jättefilm! Jättefilm!

Det är långt ifrån sällsynt, att obevandrade landtbor under besök i storstäderna falla offer
för listiga vampyrer, eller s. kn bondfångare. Trots alla varnande tidningsnotiser inträffar det så godt
som hvarje dag, att dessa samhällets snyltgäster göra en kupp, som inbringar dem tusentals kronor,
hvilket tyder på att ännu mycket är ogjordt för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten.
Vi hoppas, att denna biografbild, som verklighetstroget afhandlar en del finurliga tricks, hvaraf bond-
fångare bruka begagna sig, i någon mån skall bidraga härtill.

Skulle framställningen till någon del förefalla mindre tilltalande, är det därför, att bilden
skildrar bondfångarlifvet just sådant det ter sig i verkligheten utan att vare sig förgylla eller belacka.

Skådespelare..-
rprovins-Komtessenx . . . Fröken Niedermann.
wDen blaa Drenge ." f . . Herr Gunnar Helsengren.
wRejene . . . . . . . . Herr Aage Schmidt.
sSiammetK . . . . . . . Herr Aage Fönss.
Landtbrukaren . . . . . . Herr Philip Bech.

Platssökaren. . . . . . . Herr Alfred Arnbak.
Utförlig beskrifning à 5 öre pr st. fås i biljettluckan.

Visas endastrför vuxna!


Biljettpriser: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre.

 

AfB. Songs Fannxer, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1911
Place:
Vänersborg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain