#6869: Åhus Nya Biografteater

iålhus nya Biografteclter.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

Förstklassiga lörevisningar ai leivande bilder
NL Hvarje vecka nytt program. M

 

PROGRAM
för Lördagen den ll och Söndagen den 12 Febr.

i. Fursi I tos likfàird.

Utomordentligt intressanta bilder från den på Korea mördade japanske fursten ltos
med öfverväldigande asiatisk ståt högtidlighållna begrafning i Tokio.

2. Sommys spratt, 

W
..-

in tiliilw W WW W W filiiliiliif RW? lllil? fil W W filiiliilfil WW

 rafvci till den 

 

 

   
 

Obestridligen en af de vackraste och mest tilltalande bilder som någonsin visats.

 

 

 ä nä. skämfbiid.

Åter en jättefilm inspelad af svenska skådespelare.
Storslagen fosterländsk n ylzet:

6. Sönrila Ståls sägner

Efter Runeberg.

 

 

Mästerlig, tidstrogen iscensättning.

I. Hos den gamle fänriken. 6. Molnets broder.

2. Minnen från flydda dar. 7. Torpflickan.

3. Kriget bryter ut. 8. Sandels.

4. Björneborgarnes marsch. 9. Döbeln vid Juutas.
5. Den första skärmytslingen. 10. Sven Dufva.

ll. Sägnernas skald Johan Ludvig Runeberg.

1 Fänrik Ståls sägner, kinematografiskt framställda af A.-B. Svenska Biografteatem,
Kristianstad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med de bästa utländska
bilder. Det fosterländska ämne som det behandlar är genom tidstrogna dräkter och inspel-
ning å skilda platser i fria naturen, mästerligt återgifvet.

Och säkert är att dessa ((Fänrik Ståls sägnerw skola af svenska och finska folket
mottagas med varmt hjärta, i minnet återkallande Runebergs mäktiga epos öfver det folk, som

"frös och svalt och segrade tillika".

7. En Rhenfärd från Köln
till Bingen. E

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

Den mångbesjungna Rhen glider här i tusen fagra tablåer förbi oss likt ett
eko af den store Viktor Hugos sång och vi se som en dröm dess stränder med gång-
na tiders stolta riddarborgar och vittrade ruiner stiga upp ur fjärran för att åter
försvinna.

s. Petter på teatern.

Dråplig humoresk. Säsongens bästa skämtnummer.

t. t .1:t lt50",2:d 35".
Biljettprlser. 32.3.3512... Ole m Om

itu-B. Kong: Faonker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain