#6865: Olofströmsbiografen

Olofströms-Biografen v

Förstklassiga iörevisningar ai lelvande bilder
i Föreningslokalen.

NL Hvarje vecka nytt program. Islås

-kà-

PROGRAM
Söndagen den 19 Febr.

1. Den stora Hudson-Fulton-festen i Dewyarh..

100 är sedan världens första ängbåt visade sig på Hudson-floden.

Amerikanarne hafva låtit bygga en kopia af den första ångbåten och sjösätta denna
på minnesdagen. Storartade festligheter. Milliontals människor i rörelse.
1. Militärisk skeppsparad. 2. Återgifvande af den första ångbåten, byggd af Fulton

1809. 3. Framförande af wI-lalfmoonr, byggd af Henry Hudson, den första passagerarebät
som kom till Newyork 1609.

2. De nya korna. Skäm...

(I)

 

4. Tobaksindustri på Sudaöarna.

Synnerligen instruktiv och intressant.

Åter en jättefilm inspelad af svenska skådespelare.
Storslagen fosterländsk nyhet.-

5.. Fänrik Stäls sägner.

Efter Runeberg.
Mästerlig, tidstrogen iscensättning.

 

 

1. Hos den gamle fänriken. 6. Molnets broder.

2. Minnen från flydda dar. I 7. Torpflickan.

3. Kriget bryter ut. 8. Sandels.

4. Björneborgarnes marsch. 9. Döbeln vid Juutas.
5. Den första skärmytslingen. 10. Sven Dufva.

11. Sägnernas skald johan Ludvig Runeberg.

Fänrik Ståls sägner, kinematografiskt framställda af A.-B. Svenska Biografteatem,
Kristianstad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt jämförliga med de bästa utländska
bilder. Det fosterländska ämne som det behandlar är genom tidstrogna dräkter och inspel-
ning å skilda platser i fria naturen, .mästerligt återgifvet.

Och säkert är att dessa (Fänrik Ståls sägner: skola af svenska och finska folket
mottagas med varmt hjärta, i minnetv återkallande Runebergs mäktiga epos öfver det folk, som

"frös och svalt och segrade tillika".

6.  på  Oerhördt pigg.

I i " - Y1:sta plats 35 öre
Bluettpnser" Barn: 1:sta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.

Grammophonmusik.

 

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain